Kayıtlar

enver paşa etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Enver Paşa Kimdir? Enver Paşa'nın Kısaca Hayatı

Resim
Enver Paşa Enver Paşa , 1881 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası devlet memuru Hacı Ahmet Paşa, annesi ise Ayşe Hanım'dır. Eğitim hayatına Sıbyan Mektebi 'nde başladı. 1894 yılında Manastır Askeri Rüştiyesi 'nden, 1899 yılında Harp Okulu 'ndan ve 1902 yılında ise Harp Okulu 'ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Selanik'te bulunan Üçüncü Ordu'da görevlendirildi. Buradaki görevi boyunca ayaklanma çıkaran çetecilerle mücadele etti. Bu sırada Osmanlı Hürriyet Cemiyeti 'ne (ismi daha sonra değişerek İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alacak) katıldı. Yanına aldığı arkadaşlarıyla birlikte dağa çıkarak İkinci Meşrutiyet 'in ilan edilmesinde büyük rol oynadı. Bu sebeple " Hürriyet Kahramanı " olarak nitelendirilmeye başlandı.  Bir süre Berlin'de askeri ataşe olarak görev yapan Enver Paşa, 31 Mart Ayaklanması başlayınca Hareket Ordusu 'na katıldı. İtalyanların Trablusgarp 'ı işgal etmesi üzerine derhal bölgeye gitti. İ

Enver Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk

Enver Paşa , Türkiye'de bir dönem öne çıkan bir isimdi.  İttihat ve Terakki Cemiyeti 'nin kurucuları ve önde gelen kişilerindendi.  23 Ocak 1913 günü Talat Bey ve bir grup İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi ile birlikte Bab-ı Ali Baskını 'nı gerçekleştirdi; iktidarın İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne geçmesini sağladı.  Birinci Dünya Savaşı 'na Almanların yanında girilmesinde öncü rol oynamış; fakat savaşın yenilgi ile sonuçlanması üzerine önce Almanya'ya ardından da Rusya'ya gitmişti. Yeni bir hedefi vardı: " Turan Devleti ". Fakat 4 Ağustos 1922 'de Bolşevik Ruslarla giriştiği bir çatışmada şehit oldu. Enver Paşa, Milli Mücadele sırasında Türkiye'de değildi. Birtakım çevreler, Mustafa Kemal Atatürk'ün yerine Milli Mücadele 'nin başına onun geçmesi için uğraştı. Fakat başarılı olamadılar.Enver Paşa son derece iyi yetişmiş bir askerdi; tıpkı Mustafa Kemal Atatürk ve Kazım Karabekir gibi. Enver Paşa'nın Mustafa Kemal&#