Enver Paşa Kimdir? Enver Paşa'nın Kısaca Hayatı

Enver Paşa

Enver Paşa
, 1881 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası devlet memuru Hacı Ahmet Paşa, annesi ise Ayşe Hanım'dır. Eğitim hayatına Sıbyan Mektebi'nde başladı. 1894 yılında Manastır Askeri Rüştiyesi'nden, 1899 yılında Harp Okulu'ndan ve 1902 yılında ise Harp Okulu'ndan mezun oldu.


Mezuniyetinin ardından Selanik'te bulunan Üçüncü Ordu'da görevlendirildi. Buradaki görevi boyunca ayaklanma çıkaran çetecilerle mücadele etti. Bu sırada Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne (ismi daha sonra değişerek İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alacak) katıldı. Yanına aldığı arkadaşlarıyla birlikte dağa çıkarak İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesinde büyük rol oynadı. Bu sebeple "Hürriyet Kahramanı" olarak nitelendirilmeye başlandı. 

Bir süre Berlin'de askeri ataşe olarak görev yapan Enver Paşa, 31 Mart Ayaklanması başlayınca Hareket Ordusu'na katıldı. İtalyanların Trablusgarp'ı işgal etmesi üzerine derhal bölgeye gitti. İşgale karşı halkı teşkilatlandırdı. Fakat bir süre sonra İstanbul'dan çağrılınca bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. 

1913 yılında yanına aldığı arkadaşlarıyla birlikte "Bab-ı Ali Baskını" olarak bilinen bir hükümet darbesi gerçekleştirdi. Birinci Balkan Savaşı'nda kaybedilen Edirne'yi geri alması üzerine "Balkan Fatihi" olarak nitelendirilmeye başlandı. 1914 yılında Harbiye Nazırlığına getirildi.  

Enver Paşa, Birinci Dünya Savaşı'na Almanların yanında girilmesinde etkili oldu. Zira iki Alman savaş gemisinin (Goben ve Breslau) Osmanlı Donanması'na alınması ve Rus sahillerinin vurulmasında Cemal Paşa ile birlikte onun da imzası vardı. 

Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlanınca Moskova'ya gitti. Burada Basmacı Hareketi'ni başlattı. 4 Ağustos 1922 tarihinde Ruslarla giriştiği mücadele sırasında şehit oldu. 


Enver Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı