Kayıtlar

enver paşa kimdir kısaca etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Enver Paşa Kimdir? Enver Paşa'nın Kısaca Hayatı

Resim
Enver Paşa Enver Paşa , 1881 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası devlet memuru Hacı Ahmet Paşa, annesi ise Ayşe Hanım'dır. Eğitim hayatına Sıbyan Mektebi 'nde başladı. 1894 yılında Manastır Askeri Rüştiyesi 'nden, 1899 yılında Harp Okulu 'ndan ve 1902 yılında ise Harp Okulu 'ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Selanik'te bulunan Üçüncü Ordu'da görevlendirildi. Buradaki görevi boyunca ayaklanma çıkaran çetecilerle mücadele etti. Bu sırada Osmanlı Hürriyet Cemiyeti 'ne (ismi daha sonra değişerek İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alacak) katıldı. Yanına aldığı arkadaşlarıyla birlikte dağa çıkarak İkinci Meşrutiyet 'in ilan edilmesinde büyük rol oynadı. Bu sebeple " Hürriyet Kahramanı " olarak nitelendirilmeye başlandı.  Bir süre Berlin'de askeri ataşe olarak görev yapan Enver Paşa, 31 Mart Ayaklanması başlayınca Hareket Ordusu 'na katıldı. İtalyanların Trablusgarp 'ı işgal etmesi üzerine derhal bölgeye gitti. İ