Kayıtlar

gayri safi yurtiçi hasıla nedir etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Gayri Safi Milli Hasıla ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Nedir?

Resim
Gayrisafi milli hasıla (GSMH), bir ülke vatandaşlarının sahip oldukları üretim faktörleriyle belirli bir dönemde gerek söz konusu ülkede gerekse diğer ülkelerde ürettikleri nihai mal ve hizmetlerin toplam değeridir.  Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) Nasıl Hesaplanır? Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)= Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) + Dış Alem Net Faktör Gelirleri Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)  Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), bir ülkenin sınırları içerisinde, belirli bir dönemde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam değeridir.  Dış Alem Net Faktör Gelirleri ? Dış alem net faktör gelirleri, bir ülkenin vatandaşlarının diğer ülkelerden getirdiği faktör gelirleriyle, o ülkenin diğer ülke vatandaşlarının ülke dışına götürdüğü faktör geliri arasındaki farktır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Hesaplama Yöntemleri Gayri safi yurtiçi hasılanın hesaplanmasında üç farklı yöntem kullanılmaktadır: Üretim yöntemi, gelir yöntemi ve harcama yöntemi. Üretim Yöntemi: