Gayri Safi Milli Hasıla ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Nedir?


Gayrisafi milli hasıla (GSMH), bir ülke vatandaşlarının sahip oldukları üretim faktörleriyle belirli bir dönemde gerek söz konusu ülkede gerekse diğer ülkelerde ürettikleri nihai mal ve hizmetlerin toplam değeridir. 

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) Nasıl Hesaplanır?

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)= Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) + Dış Alem Net Faktör Gelirleri

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), bir ülkenin sınırları içerisinde, belirli bir dönemde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam değeridir. 

Dış Alem Net Faktör Gelirleri ?

Dış alem net faktör gelirleri, bir ülkenin vatandaşlarının diğer ülkelerden getirdiği faktör gelirleriyle, o ülkenin diğer ülke vatandaşlarının ülke dışına götürdüğü faktör geliri arasındaki farktır.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Hesaplama Yöntemleri

Gayri safi yurtiçi hasılanın hesaplanmasında üç farklı yöntem kullanılmaktadır: Üretim yöntemi, gelir yöntemi ve harcama yöntemi.

Üretim Yöntemi: Üretim yöntemi kullanarak GSYİH'yı hesaplamak için iki farklı yol vardır. Bunlardan biri nihai malların toplam değerlerinin hesaplanması yöntemi, diğeri ise katma değer yöntemidir. 

Gelir Yöntemi: Bir ülkede belirli bir dönemde mal ve hizmetlerin üretiminde yer alan üretim faktörlerinin üretimden aldıkları payların toplanmasıyla elde edilir. 

Harcama Yöntemi: Bir ekonomideki yapılan tüm harcamaların toplanmasıyla bulunur.

Safi Yurtiçi Hasıla (SYİH)

Net yurtiçi hasıla da denilen safi yurtiçi hasıla, gayri safi yurtiçi hasıladan amortismanların çıkarılmasıyla elde edilir. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)