Kayıtlar

gazneliler hakkında kısa bilgi etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Gazneliler Hakkında Kısa Bilgi - Maddeler Halinde - Özet

Resim
Gazneli Devleti Bayrağı Gazneli Devleti'nin kurucusu kimdir? Gazneliler nerede kuruldu? Gazneli Devleti'ne kim son verdi? Gazneliler adını nereden almıştır? Gazneli Devleti'nin hakkında önemli bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz; Gazneli Devleti, 963 ile 1187 yılları arasında hüküm sürmüştür.  Devletin kurucusu Samanoğulları'nın Horasan Emiri Alp Tigin 'dir.  Kurulmadan önce Samanoğlulları Devleti'ne bağlıydı. Ancak Sebüg Tigin döneminde bağımsızlığını elde etmiştir. Devlet, en parlak ve güçlü dönemi Gazneli Mahmut döneminde yaşamıştır.  Gazneli Devleti'nin ismi kurulduğu yer olan ve Doğu Afganistan'da bulunan Gazne şehrinden gelmektedir. Gazneli Mahmut, Abbasi halifesine baskı yapan Şii Büveyhoğulları ile mücadele etmiş ve Irak'ın kuzeyini ele geçirmiştir. Bu olayın ardından Abbasi halifesi tarafından kendisine " Sultan " unvanı verilmiştir. Böylece Türk tarihinde " Sultan " unvanını kullanan ilk hükümdar