Gazneliler Hakkında Kısa Bilgi - Maddeler Halinde - Özet

Gazneli Devleti Bayrağı

Gazneli Devleti'nin kurucusu kimdir? Gazneliler nerede kuruldu? Gazneli Devleti'ne kim son verdi? Gazneliler adını nereden almıştır? Gazneli Devletinin en önemli hükümdarı kimdir? İşte Gazneliler hakkında kısaca ve maddeler halinde bilgi.  

Gazneli Devleti'nin hakkında önemli bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz;
 • Gazneli Devleti, 963 ile 1187 yılları arasında hüküm sürmüştür. 
 • Devletin kurucusu Samanoğulları'nın Horasan Emiri Alp Tigin'dir. 
 • Kurulmadan önce Samanoğlulları Devleti'ne bağlıydı. Ancak Sebüg Tigin döneminde bağımsızlığını elde etmiştir.
 • Devlet, en parlak ve güçlü dönemi Gazneli Mahmut döneminde yaşamıştır. 
 • Gazneli Devleti'nin ismi kurulduğu yer olan ve Doğu Afganistan'da bulunan Gazne şehrinden gelmektedir.
 • Gazneli Mahmut, Abbasi halifesine baskı yapan Şii Büveyhoğulları ile mücadele etmiş ve Irak'ın kuzeyini ele geçirmiştir. Bu olayın ardından Abbasi halifesi tarafından kendisine "Sultan" unvanı verilmiştir. Böylece Türk tarihinde "Sultan" unvanını kullanan ilk hükümdar olmuştur. 
 • Gazneli Mahmut, İslamiyet'i yaymak için Hindistan'a toplam on yedi sefer düzenlemiştir. Bu seferlerin Hindistan'a İslamiyet'in yayılmasında büyük katkısı olmuştur. Bundan dolayı Gazneli Mahmut'a "Hindistan Fatihi" unvanı da verilmiştir. 
 • Gazneli Devleti'nin yıkılmasını etkileyen en önemli unsur çok çeşitli ırklardan meydana gelmesiydi. 
 • Sultan Mahmut'un ölümünden sonra eski gücünü kaybetmişlerdir. 
 • 1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı'nda Selçuklulara yenildiler.
 • Gazneli Devleti'ne 1187'de Gurlular tarafından son verildi. 

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı