Kayıtlar

ikinci mahmut yenilikleri etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

İkinci Mahmut Döneminde Yapılan Yenilikler Kısaca

Resim
İkinci Mahmut 1808 ila 1839 yılları arasında tahtta oturan Padişah İkinci Mahmut, pek çok yeniliğe imza atmıştır. Bu yeniliklerle Osmanlı Devleti'ni ileri bir ülke yapmayı amaç edinmiştir. Peki, İkinci Mahmut dönemi yenilikleri, ıslahatları nelerdir? Bu konu hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca hazırladık. İkinci Mahmut yenilikleri 1-) Sened-i İttifak İkinci Mahmut ile Ayanlar arasında yapılan bu sözleşme ile ilk kez padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.  2-) Askeri Alanda Yapılan Islahatlar Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu. Osmanlı tarihine "Vak'ay-ı Hayriye" olarak geçen olay sonucunda Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.  Yeniçeri Ocağı'nın yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu kuruldu. Redif birlikleri kuruldu.  İstanbul'da ilk silah fabrikası kuruldu. Harp Okulu ve Askeri Tıp Okulu açıldı.  Askeri Bando Okulu (Mızıka-yı Hümayun) kuruldu. Seraskerlik makamı kuruldu.  3-) Eğitim Alanında Yapılan Islahatlar İstanbul'da ilköğre