İkinci Mahmut Dönemi'nde Yapılan Yenilikler Kısaca

İkinci Mahmut
1-) Sened-i İttifak

İkinci Mahmut ile Ayanlar arasında yapılan bu sözleşme ile ilk kez padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. 

2-) Askeri Alanda Yapılan Islahatlar

Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu.

Osmanlı tarihine "Vak'ay-ı Hayriye" olarak geçen olay sonucunda Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. 

Yeniçeri Ocağı'nın yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruldu.

Redif birlikleri kuruldu. 

İstanbul'da ilk silah fabrikası kuruldu.

Harp Okulu ve Askeri Tıp Okulu açıldı. 

Askeri Bando Okulu (Mızıka-yı Hümayun) kuruldu.

3-) Eğitim Alanında Yapılan Islahatlar

İstanbul'da ilköğretim zorunlu hale getirildi.

İlk kez Avrupa'ya öğrenci gönderildi. 

Takvim-i Vekayi adında ilk resmi gazete çıkarıldı.

Tercüme Odası kuruldu.

4-) Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

Narh uygulamasına son verildi. 

İstanbul'da Çuha fabrikası açıldı. 

5-) Yönetim ve Hukuk Alanında Yapılan Islahatlar

Divan-ı Hümayun kaldırıldı ve yerine Nazırlıklar kuruldu. 

Adli işleri düzenlemek için Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu. 

Tımar ve zeamet uygulaması kaldırıldı ve maaş sistemi getirildi. 

Müsadere usulü büyük ölçüde kaldırıldı. 

İKİNCİ MAHMUT'UN KISACA HAYATI

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)