İkinci Mahmut Döneminde Yapılan Yenilikler Kısaca

İkinci Mahmut

1808 ila 1839 yılları arasında tahtta oturan Padişah İkinci Mahmut, pek çok yeniliğe imza atmıştır. Bu yeniliklerle Osmanlı Devleti'ni ileri bir ülke yapmayı amaç edinmiştir. Peki, İkinci Mahmut dönemi yenilikleri, ıslahatları nelerdir? Bu konu hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca hazırladık.

İkinci Mahmut yenilikleri

1-) Sened-i İttifak

İkinci Mahmut ile Ayanlar arasında yapılan bu sözleşme ile ilk kez padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. 

2-) Askeri Alanda Yapılan Islahatlar

Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu.

Osmanlı tarihine "Vak'ay-ı Hayriye" olarak geçen olay sonucunda Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. 

Yeniçeri Ocağı'nın yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu kuruldu.

Redif birlikleri kuruldu. 

İstanbul'da ilk silah fabrikası kuruldu.

Harp Okulu ve Askeri Tıp Okulu açıldı. 

Askeri Bando Okulu (Mızıka-yı Hümayun) kuruldu.

Seraskerlik makamı kuruldu. 

3-) Eğitim Alanında Yapılan Islahatlar

İstanbul'da ilköğretim zorunlu hale getirildi.

İlk kez Avrupa'ya öğrenci gönderildi. 

Takvim-i Vekayi adında ilk resmi gazete çıkarıldı.

Tercüme Odası kuruldu.

4-) Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

Narh uygulamasına son verildi. 

İstanbul'da Çuha fabrikası açıldı. 

Ticaret Nezareti kuruldu. 

5-) Yönetim ve Hukuk Alanında Yapılan Islahatlar

Divan-ı Hümayun kaldırıldı ve yerine Nazırlıklar kuruldu. 

Adli işleri düzenlemek için Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu. 

Tımar ve zeamet uygulaması kaldırıldı ve maaş sistemi getirildi. 

Müsadere usulü büyük ölçüde kaldırıldı. 

Posta teşkilatı kuruldu. 

İKİNCİ MAHMUT'UN KISACA HAYATI

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı