Kayıtlar

ismet inönü etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

İsmet İnönü'nün Hayatı Kısaca

Resim
İsmet İnönü İsmet İnönü , 1884 yılında İzmir'de doğdu.  Babası Hacı Reşit Bey, annesi ise Cevriye Temelli Hanım idi. Öğrenim hayatına Sivas'taki bir mahalle mektebinde başladı. Daha sonra Mülkiye İdadisi'ne gitti. 1897 yılında İstanbul'a gelen İnönü  Mühendishane-i Berri-i Hümayun 'a (Topçu Lisesi) kaydoldu.  Buradan mezun olduktran sonra sonra Erkan-ı Harbiye Mektebi 'ne girdi. 26 Eylül 1906'de birincilikle mezun oldu. Askeri eğitimini tamamladıktan sonra Edirne'deki İkinci Ordu 'ya atandı. İttihat ve Terakki Cemiyeti 'ne girişi burada görev yaptığı sırada gerçekleşti. 1910 yılında Yemen 'de ayaklanma çıkması üzerine bölgeye gönderildi. Burada yaklaşık 3 yıl boyunca görev yaptı. 1912 yılında binbaşılık rütbesine terfi etti. Birinci Dünya Savaşı 'ndaki ilk görev yeri Kafkas Cephesi oldu. Burada Mustafa Kemal Atatürk' ün emrinde görev yaptı. Daha sonra 4. Kolordu Komutanlığı ve Filistin'de bulunan 20. Kolordu Kom

Lozan'a Neden İsmet İnönü Gönderildi?

Resim
Mustafa Kemal Lozan'a neden İsmet Paşa'yı yolluyor? Fethi Okyar, Rauf Orbay neden İsmet Paşa'yı seçtiğini merak ediyorlar, çünkü onun iyi bir asker olduğu halde siyasetle alakadar olmadığını biliyorlar. Lozan dönüşü karşılama krizi bile çıkıyor. Çünkü onu dinleyecek olan, ona en yakın olan kişidir İsmet İnönü. Başka kimi gönderse, o kişi kendini bir şey zanneder. Rıza Nur'un hatıratında görüyoruz ki adam kendini büyük bir diplomat zannediyor. İsmet İnönü Fethi Okyar da İsmet İnönü için "Bu adam bizim kadar bile lisan bilmiyor, orada ne işi var?" diyor. Ama mühim olan lisan bilmek değil, Atatürk'ün prensiplerine sadık olmak ve inatçı olmaktı. İnat etmek müzakere bağlamında çok önemlidir. Lozan'a bugün "zafer" diyenler de, "hezimet" diyenler de var. Fakat Lozan bir uzlaşmadır. Harpten yeni çıkmış bir millet olarak, çok korkunç olan eski antlaşmayı kabul etmiyoruz. Buna karşı Musul'un kaybedildiğini söylüyorlar ama z