Kayıtlar

karahanlılar etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Karahanlılar Hakkında Kısa Bilgi - Maddeler Halinde - Özet

Resim
Karahanlı Devleti hangi Türk boyları tarafından kurulmuştur? Karahanlılar Devleti nerede, ne zaman kuruldu? Karahanlılar hakkında kısa bilgi. Karahanlılar hakkında kısa bilgi Uygurların yıkılmasından sonra Karluk, Yağma, Tuhsi ve Çiğil Türkleri tarafından Batı Türkistan'da 840 yılında kurulmuştur.  Devletin kurucusu Bilge Kül Kadir Han 'dır. İslamiyetin resmi din olarak kabul edilmesi Satuk Buğra Han döneminde olmuştur. İslamiyetin kabulünün ardından Satuk Buğra Han, Abdülkerim adını almıştır. Devlet en parlak ve güçlü dönemini Yusuf Kadir Han döneminde yaşamıştır. Yusuf Kadir Han'ın ölümünden sonra Gazneliler e karşı başarılı olunamamıştır. Kardeş kavgaları başlamış ve devlet ikiye bölünmüştür. Doğu Karahanlılara Karahitaylar, Batı Karahanlılara ise Harzemşahlar son vermiştir. Orta Asya'da kurulan ilk Türk-İslam devleti dir. Türkçe 'yi resmi dil olarak kabul etmişler ve Türkçe'nin gelişimine katkıda bulunmuşlardır.  Türk-İslam ed