Kayıtlar

mehmet emin yurdakul hayatı etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Mehmet Emin Yurdakul Hayatı Kısaca

Resim
MEHMET EMİN YURDAKUL Milli Edebiyat'ın ve Türkçülüğün önde gelen isimlerinden Mehmet Emin Yurdakul , 13 Mayıs 1869 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına Saray Mektebi'nde başladı, daha sonra Beşiktaş Askeri Rüştiyesi'ne gitti. Yükseköğrenim için farklı zamanlarda Mekteb-i Mülkiye ve İ stanbul Hukuk Mektebi 'ne kaydoldu, ancak her iki okulu da bitiremedi.  Okulu bıraktıktan sonra devlet memuru olarak çeşitli kurumlarda görev yaptı. Bir yandan edebi çalışmalarını da sürdürdü. İlk şiiri " Cenge Giderken " Asır gazetesinde yayımlandı. Bu dönemde " Servet-i Fünun " ve " Muktebes " gibi dergilerde de şiirleri yayımlandı. Farklı tarihlerde Erzurum, Sivas ve Hicaz'da valilik yaptı.  1912 yılında İstanbul'da kurulan Türk Ocağı 'nın kurucuları arasında yer aldı. Aynı zamanda örgütün ilk genel başkanı oldu. 1913 yılında Musul Milletvekili olarak Meclis-i Mebusan 'a girdi.  1921 yılında Anadolu'ya geçerek Mi