Kayıtlar

merkantilizm düşüncesinin temel esasları etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Merkantilizm Nedir? Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Merkantilizm , yaklaşık 1450 ile 1750 yılları arasında 300 yıl boyunca uygulama alanı bulmuş bir düşünce akımıdır. Farklı ülkelerde farklı şekillerde uygulanmıştır. İspanyolca " tüccar " anlamına gelen " mercante "" kelimesinden gelmektedir ve i lk defa Adam Smith tarafından kullanılmıştır. Merkantilizm'in temel düşüncesi şudur: Bir ülkenin gerçek zenginliği değerli madenleridir .  Merkantilizm'in Ortaya Çıkma Sebepleri Feodalizmin çökmesiyle birlikte yeni merkezi devletlerin kurulması ve bu devletlerin gelir kaynakları elde etme gereksinimleri. Yeni buluşların ortaya çıkması ve bunun ardından yeni kıtaların keşfi ile birlikte ticaretin gelişmesi. Matbaanın icadı ile birlikte düşünce alanında başlayan uyanış.  Merkantalizm Düşüncesinin Temel Esasları Bir ülkenin zenginliğinin ölçüsü sahip olunun kıymetli maden miktarıdır. Bu kıymetli madenlerinin miktarı ne kadar artarsa o ülkenin zenginliği de o kadar artar. Bu sebeple de bir ül