Merkantilizm Nedir? Hakkında Kısaca BilgiMerkantilizm, yaklaşık 1450 ile 1750 yılları arasında 300 yıl boyunca uygulama alanı bulmuş bir düşünce akımıdır. Farklı ülkelerde farklı şekillerde uygulanmıştır.

İspanyolca "tüccar" anlamına gelen "mercante"" kelimesinden gelmektedir ve ilk defa Adam Smith tarafından kullanılmıştır. Merkantilizm'in temel düşüncesi şudur: Bir ülkenin gerçek zenginliği değerli madenleridir

Merkantilizm'in Ortaya Çıkma Sebepleri

  • Feodalizmin çökmesiyle birlikte yeni merkezi devletlerin kurulması ve bu devletlerin gelir kaynakları elde etme gereksinimleri.
  • Yeni buluşların ortaya çıkması ve bunun ardından yeni kıtaların keşfi ile birlikte ticaretin gelişmesi.
  • Matbaanın icadı ile birlikte düşünce alanında başlayan uyanış. 

Merkantalizm Düşüncesinin Temel Esasları

  • Bir ülkenin zenginliğinin ölçüsü sahip olunun kıymetli maden miktarıdır. Bu kıymetli madenlerinin miktarı ne kadar artarsa o ülkenin zenginliği de o kadar artar. Bu sebeple de bir ülkenin en büyük amacı kıymetli madenlerin girişini artırıcı bir politika uygulamak olmalıdır. 
  • Bir ülke hammaddeden ziyade mamul malların ihracını yapmalı ve bu şekilde ülkeye daha fazla değerli madenin girişini sağlamalı. 
  • Deniz ticareti geliştirilmeli.
  • İhracat teşvik edilmeli, ithalat ise kısıtlanmalıdır. 

Farklı Ülkelerdeki Merkantilist Uygulamalar

Fransız Merkantilizmi: Fransa'daki uygulanmasına Calbertizm de denir. Devlet desteği ile sanayileşmesinin sağlanmasını öngörmektedir. 

İngiliz Merkantilizmi: Deniz ticaretinin geliştirilmesiyle ülkeye kıymetli madenlerin girişinin sağlanmasını öngörmektedir.

Alman Merkantilizmi: Almanya'daki uygulanmasına Kameralizm de denir. Devlet desteği ile sanayileşmeye önem verirken tarımı da ihmal etmemiştir. 

İspanyol Merkantilizmi: Amerika'daki sömürgelerden elde edilen değerli madenlerin ülkeye girişinin teşvik edilmesine dayanmaktadır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı