Kayıtlar

ne zaman çıkarıldı etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Osmanlı Devleti'nde Kardeş Katli

Osmanlı Devleti'nde kardeş katli ne zaman başladı? Kardeş katli caiz midir? Kardeş katli kanunu nedir ve ne zaman çıkarılmıştır? Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Osmanlı Devleti'ndeki kardeş katli ile ilgili 'Habertürk' ekranlarında önemli bilgiler verdi. İşte Akagündüz'ün açıklamaları: KARDEŞ KATLİ KANUNU: KANUNNAME-İ ALİ OSMAN Bu konunun temelini,  Fatih Sultan Mehmet 'in hazırlattığı ve asırlarca Osmanlı Devleti'nde yürürlükte kalan ' Kanunname-i Ali Osman ' adında bir kanun teşkil ediyor. Bu kanunun 37. maddesi şudur: Ve her kimesneye evladımdan saltanat müyesser olursa nizam-alem için kardeşlerimi dahi katletmeyi, Ekser ulema tecviz etmiştir. Evlatlarım bununla amil olalar.  Osmanlı tarihi boyunca 70'i bulan idam meydana gelmiştir. Öyle zannedildiği gibi 623 sene boyunca yüzlerce insan katledilmiş değildi. Diğer bir önemli nokta, tamamında yargısal süreç işlemiştir. Yani mahkemelere girilmiş, mahkeme kararı vermiş ve şeyhülislam da tasdik et