Osmanlı Devleti'nde Kardeş Katli

Osmanlı Devleti'nde kardeş katli ne zaman başladı? Kardeş katli caiz midir? Kardeş katli kanunu nedir ve ne zaman çıkarılmıştır?

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Osmanlı Devleti'ndeki kardeş katli ile ilgili 'Habertürk' ekranlarında önemli bilgiler verdi. İşte Akagündüz'ün açıklamaları:

KARDEŞ KATLİ KANUNU: KANUNNAME-İ ALİ OSMAN


Bu konunun temelini, Fatih Sultan Mehmet'in hazırlattığı ve asırlarca Osmanlı Devleti'nde yürürlükte kalan 'Kanunname-i Ali Osman' adında bir kanun teşkil ediyor. Bu kanunun 37. maddesi şudur: Ve her kimesneye evladımdan saltanat müyesser olursa nizam-alem için kardeşlerimi dahi katletmeyi, Ekser ulema tecviz etmiştir. Evlatlarım bununla amil olalar. 

Osmanlı tarihi boyunca 70'i bulan idam meydana gelmiştir. Öyle zannedildiği gibi 623 sene boyunca yüzlerce insan katledilmiş değildi. Diğer bir önemli nokta, tamamında yargısal süreç işlemiştir. Yani mahkemelere girilmiş, mahkeme kararı vermiş ve şeyhülislam da tasdik etmiştir. Şehzade Mustafa'da da böyle olmuştur.

Kardeş katli olayını, 70 kişiyi hesaba katarak üçe bölmek mümkündür. Bunlardan birinci grup devlete isyan edenlerdir. İslam hukukunda devlete isyan edenler, kardeşiniz de olsa oğlunuz da olsa idamla cezalandırılır. İkinci grupta ise devlete isyan unsurları olan silah toplayanlar, asker hazırlayanlar vardır. Osmanlı Devleti'nin tercih ettiği Hanefi mezhebi bunun da idamla yargılanabileceğini söylüyor. Şehzade Mustafa olayı tamamen budur. 

ŞEHZADE MUSTAFA OLAYI

Rüstem Paşa ile Hürrem Sultan, Şehzade Mustafa'ya karşı ittifak etmiştir. Çünkü daha önce hem Şehzade Bayezid, hem de Şehzade Cihangir idam edilmişlerdir. Sadece Şehzade Mustafa ile Şehzade Selim kalmıştır. Şehzade Mustafa, 30 bin kişi ile İran Seferi yapan babası Kanuni Sultan Süleyman'a yardıma gelmişken, Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa, Şehzade Mustafa'nın padişah olmak için Kanuni Sultan Süleyman'ın üzerine geldiğini bildirmişlerdir. Bu hadise üzerine mahkemeye verilmiştir. Mahkeme de devlete isyan suçundan dolayı idam kararı vermiştir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı