Kayıtlar

osmanlı devleti birinci dünya savaşına neden girdi etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na Neden Girdi?

Resim
Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz: 1-) Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları'ndan yeni çıkmış ve büyük toprak kayıpları yaşamıştı. Bu toprak kayıplarını telafi etmek istiyordu.  2-) Yunanistan'a verilen Ege adalarını geri almayı istiyordu. 3-) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyordu.  (Osmanlı Devleti, İngiltere'nin politikalarını değiştirmesi üzerine 19. yüzyılın sonlarından itibaren Almanya ile iyi ilişkiler kurmaya başlamıştı. Başlarda İtilaf Devletleri ile ittifak yapmak için bazı girişimlerde bulunduysa da bu girişimler kabul görmedi. Bu durum siyasi yalnızlıktan kurtulmak isteyen Osmanlı Devleti'ni Almanya'ya daha çok yakınlaştırdı.) 4-) İttihat ve Terakki yönetiminden Harbiye Nazırı Enver Paşa, Dahiliye Nazırı Talat Paşa ve Sadrazam Sait Halim Paşa'nın Alman taraftarı olmaları v e Almanya'nın savaşı kazanacağına inanmaları .   5-) Ekonomisine zarar veren kapitül