Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na Neden Girdi?


Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1-) Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları'ndan yeni çıkmış ve büyük toprak kayıpları yaşamıştı. Bu toprak kayıplarını telafi etmek istiyordu. 

2-) Yunanistan'a verilen Ege adalarını geri almayı istiyordu.

3-) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyordu. (Osmanlı Devleti, İngiltere'nin politikalarını değiştirmesi üzerine 19. yüzyılın sonlarından itibaren Almanya ile iyi ilişkiler kurmaya başlamıştı. Başlarda İtilaf Devletleri ile ittifak yapmak için bazı girişimlerde bulunduysa da bu girişimler kabul görmedi. Bu durum siyasi yalnızlıktan kurtulmak isteyen Osmanlı Devleti'ni Almanya'ya daha çok yakınlaştırdı.)

4-) İttihat ve Terakki yönetiminden Harbiye Nazırı Enver Paşa, Dahiliye Nazırı Talat Paşa ve Sadrazam Sait Halim Paşa'nın Alman taraftarı olmaları ve Almanya'nın savaşı kazanacağına inanmaları.  

5-) Ekonomisine zarar veren kapitülasyonlardan kurtulmak istiyordu. (Nitekim Osmanlı Devleti, 7 Eylül 1914'te kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını ilan etti.)

6-) Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni yanına çekmek için yoğun bir şekilde çabalaması. ( Almanya çeşitli nedenlerle Osmanlı Devleti'ni yanına çekmek için uğraşıyordu. Bunlardan en önemlisi Osmanlı'nın savaşa girmesiyle Boğazları kapatabilecek ve böylece Rusya ile müttefiklerinin ilişkisi kesilebilecekti. Ayrıca savaş İngiliz sömürgelerine yayılarak Almanya'nın yükü hafifleyecekti. Bunların dışında Almanya Osmanlı Devleti'nin Halifelik makamından da faydalanmak istiyordu.)

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na Nasıl Girdi?

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında bir ittifak anlaşması imzalanmıştı. İngilizlerden kaçan "Goeben" ve "Breslav" adlı iki Alman savaş gemisi Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne geldiler. Osmanlı Devleti, bu iki gemiyi satın aldığını ilan etti. Gemilere Türk bayrağı çekilerek isimleri "Yavuz" ve "Midilli" olarak değiştirildi. Bu gemilerin Ruslara ait limanları bombalamasıyla Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girmiş oldu. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı