Kayıtlar

sömürgecilik ne demek etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Sömürgecilik nedir? Ne zaman başladı? Kısaca bilgi

Resim
Fotoğraf: Pixabay Sömürgecilik, bir devletin başka bir ülkeyi egemenliği altına alarak onlara hiçbir hak tanımaması ve buradan ekonomik çıkar sağlamasıdır. Sömürgecilik, 15. ve 16. yüzyıllardaki keşiflerin ardından ortaya çıkmıştır.  Sömürgeci devletler, kurdukları bu sistemi meşrulaştırmak için bazı inanışlar ortaya atmışlardır. Sömürgeciler, kendilerinin, sömürdükleri ülkelerin halkından daha üstün olduğuna inanırlar. Sömürge altına aldıkları halkın gelişmesi ve yüksek refah seviyesine erişmesi için böyle bir sistem kurduklarını belirtirler. Her ne kadar böyle bir meşrulaştırma yöntemi kullanılmış ve dünya genelinde kabul görmesi için uğraşılmışsa da sömürge yönetimlerin olumsuzlukları ilerleyen süreçte açıkça görülmüştür.  Sömürgecilik, 15. ve 16. yüzyıllarda yapılan keşiflerin ardından Avrupa ülkelerinin benimsemiş olduğu bir sistemdir. Nitekim ilk büyük sömürgeci ülkeler de o dönem dünya genelinde keşif çalışmalarına ağırlık veren Portekiz, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdir. Da