Sömürgecilik nedir, ne zaman başladı? Kısaca bilgi

Fotoğraf: Pixabay

Sömürgecilik nedir? Sömürgecilik ne zaman başladı? İlk sömürgeci devlet kimdir? Sömürgecilik ne ile başladı? Sömürgeciliğin ortaya çıkışına etki eden unsurlar nelerdir? İşte kısaca bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Sömürgecilik nedir? 

"Sömürgecilik nedir?" sorusunu kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz: Sömürgecilik, bir devletin başka bir ülkeyi egemenliği altına alarak onlara hiçbir hak tanımaması ve buradan ekonomik çıkar sağlamasıdır. Kolonicilik, kolonyalizm olarak da adlandırılmaktadır. 

Sömürgeci devletler, sömürdükleri bölgelerin doğal kaynaklarına, insan gücüne ve ticaretine el koymuşlardı. Sömürgeci devletler, sömürdükleri bölge insanlarından ırksal olarak üstün olduklarına inanmışlardı. Bu doğrultuda hiçbir konuda sömürge halkının oyuna başvurmamışlardı. Sonuç olarak sömürgeler, sömürgeci devletlerin aldığı kararlarla yönetilmişlerdi. 

Ayrıca, o dönem Avrupa'daki anlayışa göre "büyük devlet" olmanın yolu sömürgelere sahip olmaktan geçiyordu. Bu durum, Avrupalı ülkelerin sömürge elde etme isteğini kamçılıyordu. Öyle ki, sömürgecilikte geç kalan Almanya'nın da en büyük motivasyonlarından biri buydu. 

Sömürgecilik ne zaman başladı

Peki, sömürgecilik ne zaman başladı? Sömürgecilik, 15. ve 16. yüzyıllardaki keşiflerin ardından ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan sömürgecilik uzun bir geçmişe sahiptir. 

Sömürgeciliğin ortaya çıkışına etki eden unsurlar nelerdir?

Sömürgeci devletler, kurdukları bu sistemi meşrulaştırmak için bazı inanışlar ortaya atmışlardır. Sömürgeciler, kendilerinin, sömürdükleri ülkelerin halkından daha üstün olduğuna inanırlar. Sömürge altına aldıkları halkın gelişmesi ve yüksek refah seviyesine erişmesi için böyle bir sistem kurduklarını belirtirler. Her ne kadar böyle bir meşrulaştırma yöntemi kullanılmış ve dünya genelinde kabul görmesi için uğraşılmışsa da sömürge yönetimlerin olumsuzlukları ilerleyen süreçte açıkça görülmüştür. 

İlk sömürgeci devlet kimdir?

Tüm bu açıklamalardan sonra sömürgeci devletlere geçebiliriz. Peki, ilk sömürgeci devlet kimdir? 

Sömürgecilik, 15. ve 16. yüzyıllarda yapılan keşiflerin ardından Avrupa ülkelerinin benimsemiş olduğu bir sistemdir. Nitekim ilk büyük sömürgeci ülkeler de o dönem dünya genelinde keşif çalışmalarına ağırlık veren Portekiz, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdir. Daha sonraki yıllarda bu devletlere Hollanda, Fransa, Almanya ve Belçika da katılmıştır. İlk sömürge yerleri ise Afrika ve Amerika kıtası olmuştur.

Sömürgecilik ne ile başladı

Sömürge bölgelerinden getirilen hammaddeler Avrupa'nın ekonomik açıdan gelişmesini sağlamıştır. Sadece hammadde değil işgücü de çalıştırılmak üzere çeşitli bölgelere gönderildi. Böylece büyük insani dramlara neden olacak köle ticareti yaygınlaştı.

Sömürge ülkeler, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlıklarını kazanmaya başlamışlardır. 

Sömürgecilik ve emperyalizm arasındaki fark nedir?

Sömürgecilik ve emperyalizm kavramları çoğu zaman birbirine karıştırılmaktadır. Emperyalizm, bir devletin başka bir ülke üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasına verilen isimdir. Emperyalizm, Sanayi Devrimi'nin bir sonucu olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış bir kavramdır.  

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı