Sömürgecilik nedir? Ne zaman başladı? Kısaca bilgi

Fotoğraf: Pixabay

Sömürgecilik, bir devletin başka bir ülkeyi egemenliği altına alarak onlara hiçbir hak tanımaması ve buradan ekonomik çıkar sağlamasıdır. Sömürgecilik, 15. ve 16. yüzyıllardaki keşiflerin ardından ortaya çıkmıştır. 

Sömürgeci devletler, kurdukları bu sistemi meşrulaştırmak için bazı inanışlar ortaya atmışlardır. Sömürgeciler, kendilerinin, sömürdükleri ülkelerin halkından daha üstün olduğuna inanırlar. Sömürge altına aldıkları halkın gelişmesi ve yüksek refah seviyesine erişmesi için böyle bir sistem kurduklarını belirtirler. Her ne kadar böyle bir meşrulaştırma yöntemi kullanılmış ve dünya genelinde kabul görmesi için uğraşılmışsa da sömürge yönetimlerin olumsuzlukları ilerleyen süreçte açıkça görülmüştür. 

Sömürgecilik, 15. ve 16. yüzyıllarda yapılan keşiflerin ardından Avrupa ülkelerinin benimsemiş olduğu bir sistemdir. Nitekim ilk büyük sömürgeci ülkeler de o dönem dünya genelinde keşif çalışmalarına ağırlık veren Portekiz, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdir. Daha sonraki yıllarda bu devletlere Hollanda, Fransa, Almanya ve Belçika da katılmıştır. İlk sömürge yerleri ise Afrika ve Amerika kıtası olmuştur.

Sömürge bölgelerinden getirilen hammaddeler Avrupa'nın ekonomik açıdan gelişmesini sağlamıştır. Sadece hammadde değil işgücü de çalıştırılmak üzere çeşitli bölgelere gönderildi. Böylece büyük insani dramlara neden olacak köle ticareti yaygınlaştı.

Sömürge ülkeler, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlıklarını kazanmaya başlamışlardır. 

Sömürgecilik ve emperyalizm arasındaki fark nedir?

Sömürgecilik ve emperyalizm kavramları çoğu zaman birbirine karıştırılmaktadır. Emperyalizm, bir devletin başka bir ülke üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasına verilen isimdir. Emperyalizm, Sanayi Devrimi'nin bir sonucu olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış bir kavramdır.  

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı