Kayıtlar

takrir-i sükun kanunu ne zaman çıkarıldı etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Takrir-i Sükun Kanunu Nedir? Niçin Çıkarılmıştır?

TAKRİR-İ SÜKUN KANUNU NEDEN ÇIKARILDI? 13 Şubat 1925 günü " Şeyh Said Ayaklanması " olarak bilinen ayaklanma patlak vermiş ve bu ayaklanma büyük bir hızla bölgenin tamamına yayılmıştı. Bunun üzerine 21 Şubat'ta sıkıyönetim ilan edildi. Fakat bir türlü ayaklanmanın bastırılması konusunda gelişme gösterilemiyordu. Böylesine bir sıkıntılı süreçte Başbakan Ali Fethi Okyar istifa etti. Bu istifanın ardından 3 Mart'ta İsmet İnönü başbakan oldu. 4 Mart günü meclisten güvenoyu alan hükümetin ilk işi Takrir-i Sükun Kanunu 'nu çıkartmak oldu. 22 red oyuna karşılık 122 oyla kabul edilen Takrir-i Sükun Kanunu, hükümete olağanüstü yetkiler veriyordu. TAKRİR-İ SÜKUN KANUNU'NUN BİRİNCİ MADDESİ Kanunun birinci maddesi şu şekildeydi: " İrtica ve isyana ve memleketin içtimai nizamını ve huzur ve sükûnunu ve emniyet ve asayişini ihlale bais bilumum teşkilât ve teşvikat ve teşebbüsat neşriyatı, hükümet, reisicumhurun tasdiki ile ve re'sen ve idareten