Takrir-i Sükun Kanunu Nedir? Niçin Çıkarılmıştır?


TAKRİR-İ SÜKUN KANUNU NEDEN ÇIKARILDI?

13 Şubat 1925 günü "Şeyh Said Ayaklanması" olarak bilinen ayaklanma patlak vermiş ve bu ayaklanma büyük bir hızla bölgenin tamamına yayılmıştı. Bunun üzerine 21 Şubat'ta sıkıyönetim ilan edildi. Fakat bir türlü ayaklanmanın bastırılması konusunda gelişme gösterilemiyordu.

Böylesine bir sıkıntılı süreçte Başbakan Ali Fethi Okyar istifa etti. Bu istifanın ardından 3 Mart'ta İsmet İnönü başbakan oldu. 4 Mart günü meclisten güvenoyu alan hükümetin ilk işi Takrir-i Sükun Kanunu'nu çıkartmak oldu. 22 red oyuna karşılık 122 oyla kabul edilen Takrir-i Sükun Kanunu, hükümete olağanüstü yetkiler veriyordu.

TAKRİR-İ SÜKUN KANUNU'NUN BİRİNCİ MADDESİ

Kanunun birinci maddesi şu şekildeydi: "İrtica ve isyana ve memleketin içtimai nizamını ve huzur ve sükûnunu ve emniyet ve asayişini ihlale bais bilumum teşkilât ve teşvikat ve teşebbüsat neşriyatı, hükümet, reisicumhurun tasdiki ile ve re'sen ve idareten men'e mezundur."

Kanunun çıkarılmasından sonra iki İstiklal Mahkemesi kurulması kararlaştırıldı. Bu mahkemelerden biri ayaklanma bölgesinde, diğeri de Ankara merkezli kurulacaktı.

TAKRİR-İ SÜKUN KANUNU İLE KAPATILAN GAZETELER

Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkmasıyla birlikte birtakım (İstiklal, Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan vs.) gazeteler kapatıldı. Bu kanun 4 yıl boyunca yürürlükte kaldı ve 1929 yılında kaldırıldı.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı