Kayıtlar

tarihe yardımcı bilimler kısaca etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Tarihe yardımcı bilimler ve anlamları kısaca

Resim
Tarihe yardımcı bilim dalları (tarihin faydalandığı bilim dalları) ve anlamları şunlardır: 1. Coğrafya: Coğrafi faktörler, tarihi olayların değerlendirilmesinde önemli rol oynarlar.  2. Arkeoloji: Toprağın ve suyun altında kalmış eski insan topluluklarına ait tarihi kalıntılar ve eserleri ortaya çıkarır. Özellikle tarih öncesi devirlere ait araştırmalarda arkeoloji bilimden faydalanılmaktadır.  3. Kronoloji: Takvim bilimidir. Tarihi olayların gerçekleşme zamanını inceler ve oluş sırasını düzenler. 4. Paleografya: Yazı bilimidir. Eski yazıların okunmasını sağlayarak tarihi devirlerin aydınlatılmasında önemli bir rol oynamaktadır.  5. Epigrafya: Kitabe ve yazıtlar bilimidir. Anıtlar, taşlar ve mermerler üzerine yazılmış yazıları inceler.  6. Filoloji: Dil bilimidir. Geçmişte veya günümüzde var olan dilleri inceler. Diller arasındaki bağları inceleyerek tarihin aydınlatılmasında önemli bir katkı sağlar.  7. Nümizmatik: Para bilimidir. Geçmişte basılmış paraları incel