Tarihe yardımcı bilimler ve anlamları kısaca


Tarihe yardımcı bilim dalları (tarihin faydalandığı bilim dalları) ve anlamları şunlardır:

1. Coğrafya: Coğrafi faktörler, tarihi olayların değerlendirilmesinde önemli rol oynarlar. 

2. Arkeoloji: Toprağın ve suyun altında kalmış eski insan topluluklarına ait tarihi kalıntılar ve eserleri ortaya çıkarır. Özellikle tarih öncesi devirlere ait araştırmalarda arkeoloji bilimden faydalanılmaktadır. 

3. Kronoloji: Takvim bilimidir. Tarihi olayların gerçekleşme zamanını inceler ve oluş sırasını düzenler.

4. Paleografya: Yazı bilimidir. Eski yazıların okunmasını sağlayarak tarihi devirlerin aydınlatılmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

5. Epigrafya: Kitabe ve yazıtlar bilimidir. Anıtlar, taşlar ve mermerler üzerine yazılmış yazıları inceler. 

6. Filoloji: Dil bilimidir. Geçmişte veya günümüzde var olan dilleri inceler. Diller arasındaki bağları inceleyerek tarihin aydınlatılmasında önemli bir katkı sağlar. 

7. Nümizmatik: Para bilimidir. Geçmişte basılmış paraları inceleyerek hükümdarların sırasını tespit eder.

8. Sosyoloji: Toplum bilimidir. 

9. Diplomatik: Anlaşma, berat, ferman gibi resmi belgeleri inceler. 

10. Antropoloji: Irk bilimidir. Geçmiş ve günümüz topluluklarında yaşayan insanların ırklarını, sosyal ve kültürel yapılarını inceler. 

11. Etnografya: Halk bilimidir. Bir topluluğun örf, adet ve geleneklerini inceler.

12. Sicilografi: Mühür bilimidir. Hükümdarların fermanlarında bulunan mühürleri inceler.

13. Heraldik: Arma bilimidir. 

14. Şecere: Bir kişinin ya da bir ailenin soyundan gelen bütün kişileri gösterir. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı