Kayıtlar

tarihteki ilk türk devleti etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

İlk Türk Devleti Asya Hun Devleti / Büyük Hun Devleti

Tarihte bilinen ilk Türk devleti  Asya Hun Devleti 'dir. Asya Hun İmparatorluğu ve Büyük Hun İmparatorluğu da denir.  Asya Hun Devleti'nin özellikleri şunlardır: M.Ö. 220'de Teoman tarafından kurulmuştur. Orhun - Selenga ırmakları çevresinde kurulmuştur. Devlet merkezi Ötüken 'dir. Çin üzerine yapılan akınlar neticesinde Çin Seddi 'nin yapılmasına neden olmuşlardır. En güçlü dönemini Mete Han zamanında yaşamışlardır. Orta Asya'da bulunan bütün Türk boyları, Asya Hun Devleti'nin egemenliği altında toplanmıştır. ' Onlu Sistem ' adı verilen ve daha sonra tüm dünya ordularına örnek olacak düzenli ordu sistemine geçilmiştir. Mete Han döneminde Çinliler mağlup edilmiş ve vergiye bağlanmıştır. Fakat Mete Han, Türklerin Çin'e yerleşmesini istememiştir. Bunun en önemli nedeni, Türklerin kalabalık Çin nüfusu içerisinde milli kimliklerini kaybedebilecekleri düşüncesiydi. Mete Han'ın ölümünden sonra yerine oğlu Kiok geçmiş ve devlet gi