İlk Türk Devleti Asya Hun Devleti / Büyük Hun Devleti


Tarihte bilinen ilk Türk devleti Asya Hun Devleti'dir. Asya Hun İmparatorluğu ve Büyük Hun İmparatorluğu da denir. Asya Hun Devleti'nin özellikleri şunlardır:


  • M.Ö. 220'de Teoman tarafından kurulmuştur.
  • Orhun - Selenga ırmakları çevresinde kurulmuştur.
  • Devlet merkezi Ötüken'dir.
  • Çin üzerine yapılan akınlar neticesinde Çin Seddi'nin yapılmasına neden olmuşlardır.
  • En güçlü dönemini Mete Han zamanında yaşamışlardır.
  • Orta Asya'da bulunan bütün Türk boyları, Asya Hun Devleti'nin egemenliği altında toplanmıştır.
  • 'Onlu Sistem' adı verilen ve daha sonra tüm dünya ordularına örnek olacak düzenli ordu sistemine geçilmiştir.
  • Mete Han döneminde Çinliler mağlup edilmiş ve vergiye bağlanmıştır. Fakat Mete Han, Türklerin Çin'e yerleşmesini istememiştir. Bunun en önemli nedeni, Türklerin kalabalık Çin nüfusu içerisinde milli kimliklerini kaybedebilecekleri düşüncesiydi.
  • Mete Han'ın ölümünden sonra yerine oğlu Kiok geçmiş ve devlet gittikçe zayıflamaya başlamıştır. Kiok, Çin prensesi ile evlenmiştir. Bu evlilik devletin zayıflamasına yol açmıştır.
  • Daha sonra Kuzey Hun Devleti ve Güney Hun Devleti olarak parçalanmıştır. Çin'in baskılarına dayanamayanlar ise, Batı'ya göç etmişler ve 'Kavimler Göçü'nü başlatmışlardır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı