İlk Türk Devleti Asya Hun Devleti / Büyük Hun Devleti


Tarihte bilinen ilk Türk devleti Asya Hun Devleti'dir. Asya Hun İmparatorluğu ve Büyük Hun İmparatorluğu da denir. Asya Hun Devleti'nin özellikleri şunlardır:


  • M.Ö. 220'de Teoman tarafından kurulmuştur.
  • Orhun - Selenga ırmakları çevresinde kurulmuştur.
  • Devlet merkezi Ötüken'dir.
  • Çin üzerine yapılan akınlar neticesinde Çin Seddi'nin yapılmasına neden olmuşlardır.
  • En güçlü dönemini Mete Han zamanında yaşamışlardır.
  • Orta Asya'da bulunan bütün Türk boyları, Asya Hun Devleti'nin egemenliği altında toplanmıştır.
  • 'Onlu Sistem' adı verilen ve daha sonra tüm dünya ordularına örnek olacak düzenli ordu sistemine geçilmiştir.
  • Mete Han döneminde Çinliler mağlup edilmiş ve vergiye bağlanmıştır. Fakat Mete Han, Türklerin Çin'e yerleşmesini istememiştir. Bunun en önemli nedeni, Türklerin kalabalık Çin nüfusu içerisinde milli kimliklerini kaybedebilecekleri düşüncesiydi.
  • Mete Han'ın ölümünden sonra yerine oğlu Kiok geçmiş ve devlet gittikçe zayıflamaya başlamıştır. Kiok, Çin prensesi ile evlenmiştir. Bu evlilik devletin zayıflamasına yol açmıştır.
  • Daha sonra Kuzey Hun Devleti ve Güney Hun Devleti olarak parçalanmıştır. Çin'in baskılarına dayanamayanlar ise, Batı'ya göç etmişler ve 'Kavimler Göçü'nü başlatmışlardır.

Yorumlar