Kayıtlar

tevfik fikret etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Tevfik Fikret'in Kısaca Hayatı ve Eserleri

Resim
Tevfik Fikret Türk şiirinin Batıya açılmasının büyük öncüsü, Servet-i Fünun şairi Tevfik Fikret , 1867 yılında İstanbul'da doğdu. Aksaray Mahmudiye Rüştiyesi ve Galatasaray Sultanisi'ni bitirdi. Mezun olduktan sonra bir süre Hariciye Nezareti'nde katip olarak çalıştı. Mirsad dergisinin açtığı bir şiir yarışmasını kazanarak edebiyat dünyasına girdi. 1896 yılında Servet-i Fünun dergisi yöneticiliğine geldi ve  Edebiyat-ı Cedide akımının öncülüğünü yaptı. Edebiyatçı arkadaşlarıyla anlaşmazlığa düşünce Aşiyan'a çekildi. 1908 Meşrutiyeti'nin ilanına kadar dokuz yıl kenarda duran Tevfik Fikret, bu tarihten sonra Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kazım'la birlikte Tanin gazetesini çıkardı. Mekteb-i Sultani 'nin müdürlüğünü yaptı. Ancak, İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticileriyle de anlaşamayınca, ünlü " Han-ı Yağma " şiirini yazdı. Gazeteden ve Mekteb-i Sultani'deki görevinden ayrıldı. Robert Koleji'nde öğretmenlik yapmaya başladı.  Tevf