18 Mart 2014 Salı

TEVFİK FİKRET'İN KISACA HAYATI VE ESERLERİ


Türk şiirinin Batıya açılmasının büyük öncüsü, Servet-i Fünun şairi Tevfik Fikret, 1867 yılında İstanbul'da doğdu. Aksaray Mahmudiye Rüştiyesi ve Galatasaray Sultanisi'ni bitirdi. Mezun olduktan sonra bir süre Hariciye Nezareti'nde katip olarak çalıştı.

Mirsad dergisinin açtığı bir şiir yarışmasını kazanarak edebiyat dünyasına girdi. 1896 yılında Servet-i Fünun dergisi yöneticiliğine geldi ve Edebiyat-ı Cedide akımının öncülüğünü yaptı. Edebiyatçı arkadaşlarıyla anlaşmazlığa düşünce Aşiyan'a çekildi.

1908 Meşrutiyeti'nin ilanına kadar dokuz yıl kenarda duran Tevfik Fikret, bu tarihten sonra Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kazım'la birlikte Tanin gazetesini çıkardı. Mekteb-i Sultani'nin müdürlüğünü yaptı. Ancak, İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticileriyle de anlaşamayınca, ünlü "Han-ı Yağma" şiirini yazdı. Gazeteden ve Mekteb-i Sultani'deki görevinden ayrıldı.

Robert Koleji'ndeki öğretmenliğine döndü. Ölünceye kadar da burada öğretmenlik yaptı.

Tevfik Fikret, 19 Ağustos 1915 günü İstanbul'da öldü.

Tevfik Fikret'in Eserleri

Rübab-ı Şikeste
Tarih-i Kadim
Haluk'un Defteri
Rubabın Cevabı
Şermin
Hasta Çocuk
Sis
Millet Şarkısı
Doksan Beş'e Doğdu
Hanı yağma
Balıkçılar
Haluk'un çocukluğu
Rübab-ı cevab
Bir İçim Su

KAYNAKÇA

Milliyet gazetesi, 18.08.1985, Renk, s.3

7 yorum:

Zeki Müren Hayatı Kısaca

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı