Kayıtlar

valinin görevleri etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Vali Nasıl Atanır? Kısaca Valinin Görevleri Nelerdir?

Resim
Fotoğraf: İstanbul Valiliği'nin resmi web sayfasından alınmıştır.  İl genel yönetiminin en yüksek mülki idare amiri ve taşra teşkilatında yetki genişliğinin tek sahibi olan vali, İçişleri Bakanı'nın önerisi, Bakanlar Kurulu Kararı  ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanır.  Valilik, güvenceli kariyer mesleği olmayıp istisnai memurluk tur. Vali olabilmek için 65 yaşını doldurmamış ve memur olabilme koşullarını taşıyor olmak gerekir. Valinin Görevlerinden Bazıları Vali ilde devleti, hükümeti, bakanlıkları, bağlı ve ilgili kuruluşları temsil eder. İlin genel yönetiminden her bir bakana karşı ayrı ayrı sorumludur. Bakanlar, bakanlıklarına ilişkilerin işlerin yürütülmesi için valilere re'sen emir ve talimat verirler. Yani Bakanlıklar ildeki teşkilatı ile doğrudan değil, vali aracılığıyla yazışırlar.  Vali ildeki bütün kolluk birimlerinin hiyerarşik amiridir. Kamu düzeni ve güvenini korumak için gerekli tüm tedbirleri alır.  Vali, ilde çıkan olayların emrindeki