Vali Nasıl Atanır? Kısaca Valinin Görevleri Nelerdir?

Fotoğraf: İstanbul Valiliği'nin resmi web sayfasından alınmıştır. 

İl genel yönetiminin en yüksek mülki idare amiri ve taşra teşkilatında yetki genişliğinin tek sahibi olan vali, İçişleri Bakanı'nın önerisi, Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanır. 

Valilik, güvenceli kariyer mesleği olmayıp istisnai memurluktur. Vali olabilmek için 65 yaşını doldurmamış ve memur olabilme koşullarını taşıyor olmak gerekir.

Valinin Görevlerinden Bazıları

Vali ilde devleti, hükümeti, bakanlıkları, bağlı ve ilgili kuruluşları temsil eder. İlin genel yönetiminden her bir bakana karşı ayrı ayrı sorumludur. Bakanlar, bakanlıklarına ilişkilerin işlerin yürütülmesi için valilere re'sen emir ve talimat verirler. Yani Bakanlıklar ildeki teşkilatı ile doğrudan değil, vali aracılığıyla yazışırlar. 

Vali ildeki bütün kolluk birimlerinin hiyerarşik amiridir. Kamu düzeni ve güvenini korumak için gerekli tüm tedbirleri alır. 

Vali, ilde çıkan olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle bastırılmasını mümkün görmedikleri takdirde en yakın askeri birlik komutanından yardım isteme yetkisine sahiptir. 

Vali, ildeki resmi törenlere başkanlık eder. Yabancı ülke konsoloslarıyla ilişkilerde bulunabilir. 

Vali; kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının yayın ve ilanını ve uygulanmasını sağlar. 

Valinin adli ve askeri makamlar üzerinde herhangi bir hiyerarşik yetkisi bulunmamaktadır. 

Vali, ildeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde kanunla öngörüldüğü takdirde idari vesayet yetkisi sahiptir. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı