Kayıtlar

wilson ilkeleri etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Wilson İlkeleri Maddeleri

Resim
Wilson İlkeleri Nelerdir? Birinci Dünya Savaşı sırasında, ABD Başkanı Wilson, 8 Ocak 1918'de Kongre'de okuduğu bir bildiride barış koşullarına dair önerilerini 14 maddede özetledi. Bu maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz: 1-) Bütün barış antlaşmaları açık olarak yapılmalı ve ülkeler arasında gizli diplomasi terk edilmelidir. 2-) Karasuları dışındaki denizlerde mutlak bir serbestlik sağlanmalıdır. 3-) Devletler arasındaki tüm ekonomik engeller kaldırılmalı.  4-) Ülkelerin silahlarını iç güvenliklerini sağlayabilecekleri en düşük düzeye indirmeleri konusunda yeterli garantiler alınmalı ve verilmeli. 5-) Bütün sömürgecilik talepleri, ilgili halkların çıkarları ile egemenliği tartışılan devletin hakkaniyete uygun talepleri ile eşit öneme sahip olmak kaydıyla açık ve tarafsızca ele alınmalı.  6-) Yabancı askerler Rusya'yı boşaltmalı ve bu ülkenin kendi politikalarını özgürce belirleyebilmesi için yardım sağlanmalıdır. 7-) Yabancı askerler Belçika'yı boşa