Kayıtlar

Sabahattin Ali'nin kısaca hayatı, edebi kişiliği ve eserleri

Resim
Sabahattin Ali Sabahttin Ali kimdir? Sabahattin Ali'nin hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi. Sabahattin Ali'nin hayatı  Sabahattin Ali , 25 Şubat 1907'de Edirne'de dünyaya geldi. Babası Yüzbaşı Selahattin Ali'nin görevi nedeniyle öğrenimini farklı okullarda sürdürdü. İlkokulun ardından Balıkesir Öğretmen Okulu ve İstanbul Öğretmen Okulu'nda okudu. Bir süre Almanya'da eğitim gördükten sonra Türkiye'ye döndü. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptı. 1932 yılında okuduğu bir şiirden dolayı cezaevine girdi, fakat af çıkması üzerine serbest kaldı. 1935 yılında Aliye Hanım ile evlendi. Musiki Muallim Mektebi ve Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretmenlik yaptı. İlk şiirleri Çağlayan adlı bir dergide yayımlandı. Daha sonra  Yedi Meşale , Varlık ve Resimli Ay gibi dergilerde de yazıları yayımlandı.  1945 yılında Yeni Dünya ve La Turquie gazetelerinde yazmaya başladı. Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin 'le birlikte çeşitli dergile

Osman Gazi Kimdir? Osman Gazi'nin Hayatı

Resim
Osman Gazi , 9 Mayıs 1258'de doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi ise Hayme Ana'dır. Kendisine " Kara Osman " ve " Fahreddin " de denilmiştir. 37 yıl saltanat sürdü. Orhan, Pazarlı, Çoban, Hamid, Alaaddin, Melik ve Savcı adlarında 7 oğlu, Fatma adında da bir kızı vardı. Yerine oğlu Orhan Gazi geçmişti. Doğu'dan gelen Moğollar Anadolu'yu nüfuzları altına almışlardı. Anadolu Moğol egemenliğine girmiş sayılırdı. Selçuk İmparatorluğu son günlerini yaşıyor ve çöküyordu. Sultan Alaeddin Anadolu Türklerini kurtaracak tek güçlü kişinin Osman Bey olduğunu anladı. O'na "Beylik" verdi ve bir ferman gönderdi. Bundan sonra Anadolu Türkleri Moğollara isyan ettiler. Moğollar da Selçuklu Sultanı Alaeddin'i esir edip İran'a götürdüler. BİR İMPARATORLUK DOĞUYOR... Anadolu Türkleri başsız kalmıştı. Her yerde bir beylik vardı, ama bir baş yoktu. Beyler bir araya geldiler ve Osman Gazi'yi kendilerine baş seçtiler. Ve şöyle dediler ona:

Oğuz Atay Kimdir? Hayatı ve Edebi Kişiliği

Resim
Oğuz Atay , 12 Ekim 1934 tarihinde Kastamonu'da doğdu. Babası bir dönem milletvekilliği yapmış olan Cemil Atay, annesi ise ilkokul öğretmeni Muazzez Atay'dır. Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 'nde yaptı.  Mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1975 yılında ise doçent oldu. İlk romanı " Tutunamayanlar ", büyük ses getirdi ve TRT Roman Ödülü 'nü kazandı. Daha sonra " Tehlikeli Oyunlar " isimli kitabını yayınladı. 1975 yılında, hikayelerinin yer aldığı " Korkuyu Beklerken " kitabını ve Prof. Dr. Mustafa İnan'ı anlatan " Bir Bilim Adamının Romanı " kitabını yayınladı. Oğuz Atay, 13 Aralık 1977'de hayatını kaybetti. Enis Batur, Oğuz Atay'ı anlatıyor:  Oğuz Atay'ın çıkışı bile şaşırtıcı olmuştu: İlk romanı " Tutunamayanlar " nice serüvenden sonra gün ışığına çıktığında, gerektiğinde iğneli bir dille dört dörtlük değerlen

Hürrem Sultan Kimdir? Hürrem Sultan'ın Hayatı

Resim
Hürrem Sultan , Avrupalıların " Muhteşem " dedikleri Kanuni Sultan Süleyman 'ın başkadını. O da Kanuni gibi gerçekten "Muhteşem" sıfatına layık biri. Adı, Batılı kaynaklarda Roxelane, Rosa, Ruziac şeklinde geçen Hürrem Sultan, bu adı Kanuni'nin sarayına girdikten sonra aldı. Slav kökenli olduğu kesin. Ünlü tarihçi Hammer'e göreyse Galiçyalı bir papazın kızı. Saraya cariye olarak girdikten sonra padişaha takdim edildi ve ondan bir erkek çocuk dünyaya getirmesi üzerine, Kanuni ile nikahlandı. Bu durum, Şehzade Mustafa 'nın annesi Mahidevran Sultan 'ı sinirlendirdi ve Hürrem ile arasında müthiş bir çekişme ve rekabet başladı. Ancak, Kanuni'nin annesi Hafsa Sultan , iki gelini arasına girerek bu çekişmenin büyümesini önledi. Önledi ama, son derece hırslı ve güzel bir kadın olan Hürrem Sultan, bu arada Kanuni'nin gözdesi olmuş, başkadınlığa yükselmişti.  Hafsa Sultan'ın ölümünden sonra Hürrem Sultan'ın ihtirasını tıkayan son

Cemal Süreya Kimdir? Kısaca Hayatı

Resim
Cemal Süreya Gerçek adı  'Cemalettin Seber'  olan Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan'da dünyaya geldi.  Babası Hüseyin Seber, annesi ise Gülbeyaz Seber'dir. Eğitim hayatına İstanbul'da bulunan 37. Beyoğlu İlkokulu'nda başladı. Lise öğrenimini Haydarpaşa Lisesi 'nde, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 'nde tamamladı.  Üniversiteden mezun olduktan sonra uzun yıllar boyunca sürdüreceği memuriyet hayatı başladı. Emekliliğine kadarki süreçte Maliye Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Orta Doğu İktisat Bankası ve Türk Dil Kurumu'nda çalıştı. Annesini küçük yaşta kaybeden Cemal Süreya, edebiyata yönelişi ile ilgili şunları söyler: " Belki beni edebiyata götüren bir sürü neden vardır. Ama bir keskin neden ararsam bunu annemde bulduğumu söyleyebilirim ."  Dostoyevski'nin yazarlık kariyerinde önemli bir etkisi oldu: " Benim edebiyatla ilgili olarak ikinci bir doğum tarihim var: 1943. Dostoveyski'yi ok

Musul Sorunu - Musul'u Nasıl ve Neden Kaybettik?

Musul Sorunu nedir? Musul nasıl kaybedildi? Musul'u hangi antlaşma ile kaybettik? Musul'u kaybetmemizin nedeni nedir? Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan, Mehtap TV'de yayınlanan 'Tarih Aynası' programında Musul Sorunu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Armağan'ın açıklamaları:  1923 yılının Ocak-Şubat ayları Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nde (TBMM) oldukça hararetli tartışmalara sahne olmuştur. Bu tartışmalarda, Lozan'dan dönmüş bulunan İsmet Paşa 'nın getirdiği haberler çok etkili oldu. Buna göre özellikle iki konuda Lozan'daki müzakerelerde tıkanıklık yaşanmıştı. Bunlardan birisi kapitülasyonlar , diğeri ise Musul meselesi dir.  MUSUL MİSAK-I MİLLİ'YE DAHİL Mİ? Misak-ı Milli aslında bir konsepttir. Bu konsept esasını 7. maddede bulur. Bu 7. madde şöyle der: Hattı mütarekenin dahil ve haricinde bulunan Osmanlı-İslam ekseriyetinin haklarını ve topraklarını korumak... Yani Mondros Mütarekesi'nin dahilinde ve haricinde kalan

Yavuz Sultan Selim Küpe Takar mıydı?

Resim
Yavuz Sultan Selim küpe taktı mı? Yavuz Sultan Selim'e atfedilen küpeli resim gerçek mi? Konu hakkında Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu şu yorumu yapmakta:  Yavuz Sultan Selim'i küpeli gösteren resim, Yavuz Sultan Selim'in resmi değildir. Hatta bazı tarihçilere göre Şah İsmail'in resmidir. Çünkü Yavuz Sultan Selim süslü giyinmeyi sevmezdi. Hatta süslü giyinenlere çıkışırdı. Ayrıca Osmanlı geleneklerinde taç yoktur, sarık vardır . Sarığın üzerine de taç zaten olmaz. Batılılar, kafalarındaki bir şark sultanını resmetmişlerdir.   Bir seferinde bayram sabahı el öpmeye gelen Şehzade Süleyman'a, " Evladım bu ne süslü giyinme, annene giyecek bir şey bırakmamışsın " diye yarı şaka takılan bir adam böyle taçlı, küpeli resim yaptırmaz. Bazı tarihçiler ise küpe takıyor diyorlar. Oradan da iki rivayet geliyor. Birincisi, şehzadeliğinde bir tüccar kıyafetiyle Safevi Devleti'nin başkentine gidiyor ve orada Şah İsmail'le satranç oynuyor. Satrançta Şah