Nizamülmülk Kimdir? Nizamülmülk'ün Kısaca Hayatı

Nizamülmülk


Asıl adı Ebu Ali Hasan olan Nizamülmülk, 10 Nisan 1018'de İran'ın Tus kasabasında dünyaya geldi. İyi bir eğitim aldı. Hocaları arasında dönemin en yetkin kişileri bulunuyordu. Henüz genç yaşta zekası ve çalışkanlığı ile çevresinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. 

Memuriyet hayatındaki ilk görevini, Gazneliler'e bağlı Horasan Valisi'nin yanında icra etti. Gazneliler ile Selçuklular arasında gerçekleşen Dandanakan Savaşı'nda Gazneliler'in yenilmesi üzerine Horasan'dan ayrıldı. Daha sonra geri göndü ve Büyük Selçuklu Devleti'nde görev yapmaya başladı. Kısa bir süre içinde Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in güvenini kazandı. 

1063'de Belh Valisi'nin yanında görev yaptı. 27 Nisan 1064'te ise vezirliğe getirildi. Abbası halifesi Kâim bi Emrillah, ona, "ülkedeki nizamın kurucusu" anlamına gelen "Nizamülmülk" adını verdi. 

Nizamülmülk'ün vezirliği sırasında yaptığı çalışmalar oldukça dikkat çekicidir: Fakirlere yardımı, adaleti, eğitimdeki yenilikleri vs. Bunlardan belki de en dikkat çekeni ise kendi adı ile anılan Nizamiye Medreseleri'ni kurmasıydı. Burası, dünyadaki birçok ülkenin örnek aldığı bir eğitim kurumuydu. 

Tarihin en önemli devlet adamlarından biri olarak gösterilen Nizamülmülk 1092 yılında öldürüldü.

Nizamülmülk’ün Siyasetnamesi 

Nizamülmülk'ün, Selçuklu Sultanı Melikşah'ın tavsiyesi üzerine 1086 ile 1902 yılları arasında yazdığı ve 51 fasıldan oluşan "Siyasetname"si oldukça önemlidir. Eserde, Nizamülmülk'ün devlet yönetimi konusundaki incelemeleri bulunmaktadır. 


Yorumlar

Yorum Gönderme