13 Aralık 2014 Cumartesi

Sümerler Hakkında Kısa Bilgi Maddeler Halinde  • Asya kökenli bir kavim olan Sümerler, dünyanın bilinen ilk uygarlığıdır.
  • Sümerler, şehir devletleri halinde örgütlendiler. İlk şehir devleti Sümerlerde görülür.
  • Sümerler, tarihte yazıyı ilk defa kullanan uygarlıktır. M.Ö. yaklaşık 3000 yılında çivi yazısını bulmuşlardır.
  • Sümerler; geometri, astronomi ve aritmetik bilimleriyle uğraşmışlardır. Zigguratların en üst katını rasathane olarak kullanmışlardır.
  • Sümerlerin çok tanrılı bir dinsel inanışı vardır. Öldükten sonra yaşam inancı yoktur. Bu sebeple mezarlarına herhangi bir şey koymazlardı.
  • Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Sümer Kralı Urgankina tarafından yapılmıştır. Bu durum Sümerlerin hukuk anlayışının gelişmesini sağlamıştır. 
  • Sümerlerin Yaradılış, Gılgamış ve Tufan destanları meşhurdur. 
  • Tekerlekli arabayı Sümerler keşfetmişlerdir. 

3 yorum:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı