Türklerin Kullandığı Takvimler Sırasıyla

 Türklerin Kullandığı Takvimler
 1. 12 Hayvanlı Türk Takvimi
 1. Hicri Takvim
 1. Celali Takvim
 1. Rumi Takvim
 1. Miladi Takvim

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere Türkler, tarihi süreç içerisinde 5 farklı takvim kullanmıştır. Aşağıda bu takvimlerin özelliklerini kısaca ve maddeler halinde derledik. 

1. 12 Hayvanlı Türk Takvim 
 • Türkler tarafından kullanılan en eski takvimdir. 
 • Güneş yılı esasına göre düzenlenmiş olup, her yıl sayı yerine hayvan adıyla anılıyordu. 
 • Takvimde bir yıl 365 gün 5 saat olarak hesaplanmıştır. 
 • İslamiyet öncesi Türk devletlerinde yaygın bir şekilde kullanılmıştır.

2. Hicri Takvim
 • Ayın hareketlerine göre düzenlenmiştir. 
 • Başlangıç yılı olarak, Hz. Muhammed'in (SAV) Mekke'den Medine'ye göç ettiği 622 yılı esas alınmaktadır.
 • Türklerin İslamiyeti kabul etmesinden sonra kullandığı bir takvimdir.
 • Günümüzde halen dini günlerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. 

3. Celali Takvim
 • Selçuklu Hükümdarı Melikşah tarafından hazırlatılmıştır.
 • Ömer Hayyam başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
 • Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. 
 • Bir yıl 365 gün 6 saat olarak hesaplanmıştır. 

4. Rumi Takvim
 • Güneş yılı esasına dayanmakta olup, başlangıç yılı olarak Hicret esas alınmaktadır. 
 • Osmanlı Devleti'nde resmi olarak yürürlüğe girişi Miladi takvime göre 1839 yılında gerçekleşmiştir.
 • Rumi takvimde yılbaşı olarak Mart ayı belirlendi.
 • Mali işlerde yaşanan bazı zorluklardan dolayı bu takvim kabul edilmiştir. 
 • Rumi takvim ve Hicri takvim birlikte uygulanmıştır.

5. Miladi Takvim
 • Güneş yılı esasına göre düzenlenen Miladi Takvim, ilk olarak Mısır'da kullanılmış, daha sonra Roma İmparatoru Sezar döneminde geliştirilerek Jülyen takvimi adı ile kullanılmıştır. Son olarak ise Papa 13. Gregory tarafından düzenlenerek Gregoryan takvimi olarak anılmıştır.
 • Başlangıç yılı olarak Hz. İsa'nın doğumu esas alınmaktadır. Hz. İsa'nın doğum yılı sıfır olarak kabul edilip; bundan öncesine Milattan Önce (MÖ), sonrasına ise Milattan Sonra (MS) denilmektedir.  
 • Türkiye'de 1926 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)