Sosyoloji nedir? Kısaca tanımı ve hakkında bilgi

Sosyoloji, toplumsal kurumları, grupları, bunlar arasındaki ve içindeki sosyal ilişkileri, sosyal etkileşimi ve değişmeleri; toplumsal kurumlar ve gruplar yoluyla standartlaşmış/kalıplaşmış hale gelen davranışların birey üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. Sosyolojinin merkezinde toplumsal ilişki, etkileşim, davranış ve bunların birey üzerindeki yansımaları bulunmaktadır. [1]

SOSYOLOJİNİN KURUCUSU KİMDİR?

Sosyoloji terimini ilk defa Auguste Comte kullanmıştır. Comte, uzunca bir süre sosyolojinin kurucusu olarak sayılmışsa da aslında çağdaş sosyolojinin kurucusu Saint-Simon olarak kabul edilmektedir. Comte, yalnızca 'sosyoloji' terimini ilk defa kullanan ve bunu sistematik bir tarzda geliştiren kişiydi. Cemil Meriç'e göre de sosyolojinin kurucusu Saint-Simon'dur. Fakat bazı çevreler tarafından halen sosyolojinin kurucusu olarak Auguste Comte görülmektedir. 

SOSYOLOJİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Sosyolojinin ortaya çıkışında çok sayıda etmen olmasına karşın bunlardan en öne çıkanı, 1789 yılındaki Fransız İhtilali'nin ardından yaşanan siyasal gelişmelerdir. Devrimin ardından Fransa'da ortaya çıkan kaos ve düzensizlik bazı düşünürleri rahatsız etmişti. Bu düşünürler, siyasal devrimler tarafından altüst edilmiş toplumlarında düzenin yeni temellerini bulmaya çabaladılar. Bu çaba ise sosyolojinin ortaya çıkmasına yol açtı. [2]


KAYNAKÇA

[1] Memet Zencirkıran, Sosyoloji, Dora Yayıncılık, Bursa, 2017, s.1

[2] George Ritzer, Jeffery Stepnisyk (Çeviren: Himmet Hülür), De Ki Yayınları, Ankara, 2014, s.5

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)