Haçlı Seferleri nedenleri ve sonuçları kısaca maddeler halinde

Haçlı Seferleri, 1096 ile 1272 yılları arasında Avrupalı Katolik Hristiyanların Müslümanların elinde bulunan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere verilen isimdir. Katolik kilisesinin kışkırtması sonucu Avrupalılar, İslam dünyası üzerine sekiz defa Haçlı Seferleri düzenlenmiştir. Haçlı Seferlerinin nedenleri ve sonuçlarını kısaca maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz...

HAÇLI SEFERLERİ NEDENLERİ

HAÇLI SEFERLERİ DİNİ NEDENLERİ

 • Hristiyanların, kutsal kabul ettikleri ve Müslümanların egemenliğinde olan Kudüs'ü geri almak istemesi
 • İlk olarak Fransa'da ortaya çıkan Kluni tarikatının Hristiyanları kışkırtması
 • Din adamlarının etkilerini artırmak istemesi
 • Katolik ve Ortodoks mezheplerini tek çatı altında birleştirme amacı

HAÇLI SEFERLERİ SİYASİ NEDENLERİ

 • Avrupalıların, 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı'ndan itibaren batıya doğru ilerleyen Türkleri Akdeniz'den uzaklaştırmak istemesi
 • Türklerin ilerleyişinden rahatsız olan Bizans İmparatorluğu'nun Avrupa'dan yardım istemesi
 • Şövalyelerin macera arayışları

HAÇLI SEFERLERİ EKONOMİK NEDENLERİ

 • Avrupalı devletlerin Müslümanların hakimiyetinde olan İpek ve Baharat yollarına sahip olmak istemeleri.
 • Avrupalıların doğunun zenginliklerine sahip olmak istemesi

HAÇLI SEFERLERİ SONUÇLARI

HAÇLI SEFERLERİ DİNİ SONUÇLARI

 • Savaş sonucunda Avrupalılar kutsal yerleri ele geçirememiştir.
 • Katolik Kilisesi'ne ve Papa'ya duyulan güven azalmıştır. Bu durum skolastik düşüncenin de sarsılmasına yol açmıştır.

HAÇLI SEFERLERİ SİYASİ SONUÇLARI

 • Seferler sırasında derebeyi ve şövalyelerin birçoğu hayatını kaybetti. Bunun sonucunda feodalite rejimi sarsıldı ve merkezi krallıklar güçlenmeye başladı.
 • Haçlı Seferleri, Türklerin İslam dünyasındaki önemini artırmıştır.

HAÇLI SEFERLERİ EKONOMİK SONUÇLARI

 • Avrupalılar seferler sırasında ticaret yollarını tahrip etmişlerdir. Bu durum Türk ve İslam dünyasının ekonomik açıdan büyük zararlar görmesine neden olmuştur.
 • Venedik, Marsilya ve Ceneviz gibi Akdeniz limanlarının önemi artmıştır.
 • Krallar ve din adamları seferlerin finansmanı için İtalyan bankerlerine başvurmuş, böylece bankacılık gelişmeye başlamıştır.

HAÇLI SEFERLERİ TEKNOLOJİK SONUÇLARI

 • Avrupalılar, seferler sırasında Türk ve İslam dünyasından öğrendiği gelişmeleri Avrupa'ya taşımışlardır.
 • Doğudan öğrenilen kağıt, matbaa, pusula ve barut Avrupa'ya götürülmüştür. Bu icatlar, Avrupa'daki düşünsel gelişimi hızlandırmıştır. Ayrıca barutun Avrupa'ya götürülmesi derebeyliklerin sona ermesine yol açmıştır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı