Feodalite nedir, nasıl ortaya çıktı? Kısaca bilgi


Feodalite nedir, ne demek? Feodalite nasıl ortaya çıktı ve ne zaman sona erdi? Feodalizmin özellikleri nelerdir? İşte Feodalizm hakkında kısaca bilgi. 

Feodalite nedir? 

"Derebeylik" olarak da adlandırılan feodalite, örgütlenmiş devletin bulunmadığı toprağa dayalı bir yönetim biçimidir. Bu yönetim biçiminin uygulandığı ülkede çok sayıda yönetim birimi vardır. 

Feodalizm ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Feodalizm, Kavimler Göçü'nün ardından ortaya çıkmıştır. Feodal yönetim biçimi, Orta Çağ'da Avrupa'yı siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan etkilemiştir. 

Kavimler Göçü'nün ardından Avrupa'da merkezi otoritelerin yıkılması, feodalizmin ortaya çıkışındaki en büyük etken olmuştur. Yaşanan otorite boşluğu feodal yönetimler tarafından doldurulmuştur.

Feodal yönetim biçiminin özellikleri

  • Feodal yönetim biçimi, "lord" ve "vassal" arasında karşılıklı hak ve görevlerin belirlendiği bir anlaşmaya dayanır. Buna fief sözleşmesi adı verilmektedir. 
  • Feodalizm Avrupa'da toplumu soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere dört sınıfa ayırmıştır. 
  • Her feodal yönetim biriminde farklı kurallar geçerli olmuştur. Bu sebeple Avrupa'da parçalanmışlık hakim olmuştur. 
  • Bu dönemde mutlak egemenliğe sahip olmayan kralların gücü semboliktir. 

Feodalite ne zaman sona erdi?

Feodalite, Haçlı Seferlerinin ardından zayıflamaya başlamıştır. Feodalizmin yıkılmasında şu gelişmeler etkin olmuştur:
  • Ticaretin gelişmesiyle birlikte Avrupa'daki ekonomik dengelerin değişmesi, feodalizmin yıkılmasında en büyük etkenlerden biri olmuştur. Ticaretin gelişmesinin ardından tarımsal faaliyetler gerilemiş ve kralların vergi gelirleri artmıştır. Bu gelişme kralların feodal güçler karşısındaki gücünü arttırmıştır. 
  • Kralların sürekli ve merkezi ordular kurması. 
  • Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte feodal beylerin kalelerin sağladığı korunma avantajını kaybetmesi. 
Feodal yönetim biçiminin yıkılmasının ardından Avrupa'da güçlü ve merkezi krallıklar kurulmaya başlamıştır. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı