Panslavizm politikası nedir, hangi devlete aittir? Kısaca

19. yüzyılda başlayan Panslavizm politikası, özellikle Balkan coğrafyasında etkili olmuştur. Bunun sonucunda Balkanlar'da Osmanlı Devleti'ne karşı isyanlar başlamıştır. Peki, Panslavizm politikası nedir? Panslavizm nedir? Panslavizm politikası hangi devlete aittir? İşte kısaca bilgi...

Panslavizm nedir?

Panslavizm, 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkan ve bütün Slavların bir araya getirilmesini öngören bir siyasi akımdır. Rusya'nın öncülüğünde Slav ırkından olanların birleşmesi olarak da tanımlanabilir.

Başlangıçta edebi-kültürel bir hareket olarak ortaya çıkmış ve daha sonra siyasi yönü ağır basmıştır. Bu terim ilk defa 1826 yılında Slovak yazar Jan Herkel tarafından kullanılmıştır. 

Panslavizm, Kırım Savaşı'nın ardından Rusya'nın dış politikasında belirgin hale gelmiştir. 1853 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında başlayan savaşa, Birleşik Krallık, Fransa ve Piyemento-Sardinya da Osmanlı Devleti'nin yanında dahil olmuştur. Bu savaşın ardından Rusya'da Avrupa karşıtlığı artmıştır. 

Bu siyasi akım, özellikle Osmanlı Devleti'nin hakimiyetinde olan Balkanlar'da etkili olmuştur. Balkanlardaki Slav halklar, bu siyasi akımın da etkisi ile Osmanlı Devleti'ne karşı isyan başlattılar.

Osmanlı Devleti ve Rusya arasında meydana gelen 93 Harbi'nin sonucunda Ayestefenos Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma sonucunda Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliği büyük ölçüde sona ermiştir. Bu durum Panslavizm politikasının başarılı olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. (1)

Panslavizm politikası hangi devlete aittir?

Biraz önce de bahsedildiği gibi Panslavizm politikası, Rusya'ya ait bir politikadır. Rusya, bu politikayı uygulayarak Slav ırkından olanları kendi liderliği altında birleştirmek istemiştir. 

Kaynakça

A. Ketenci , "Panslavizm ve Başarısızlık Sebepleri", Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 345-352, Haz. 2018


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı