Panslavizm nedir? Panslavizm politikası ne demek?


Panslavizm, 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkan ve bütün Slavların bir araya getirilmesini öngören bir siyasi akımdır. Rusya'nın öncülüğünde Slav ırkından olanların birleşmesi olarak da tanımlanabilir.

Başlangıçta edebi-kültürel bir hareket olarak ortaya çıkmış ve daha sonra siyasi yönü ağır basmıştır. Bu terim ilk defa 1826 yılında Slovak yazar Jan Herkel tarafından kullanılmıştır. 

Panslavizm, Kırım Savaşı'nın ardından Rusya'nın dış politikasında belirgin hale gelmiştir. 1853 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında başlayan savaşa, Birleşik Krallık, Fransa ve Piyemento-Sardinya da Osmanlı Devleti'nin yanında dahil olmuştur. Bu savaşın ardından Rusya'da Avrupa karşıtlığı artmıştır. 

Bu siyasi akım, özellikle Osmanlı Devleti'nin hakimiyetinde olan Balkanlar'da etkili olmuştur. Balkanlardaki Slav halklar, bu siyasi akımın da etkisi ile Osmanlı Devleti'ne karşı isyan başlattılar.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Platon'un Kısaca Hayatı

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)