Malazgirt Savaşı nerede, kimler arasında oldu? Önemi nedir?


Malazgirt Savaşı, 1071 yılında, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan döneminde, Bizans ile yapılan ve Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaştır. 

Malazgirt Savaşı nerede oldu?

26 Ağustos 1071 tarihinde Muş’ta bulunan Malazgirt Ovası'nda başlamıştır. Alparslan'ın komutasındaki Selçuklu ordusu, Kafkasya'dan Anadolu'ya girmiş ve Malazgirt Kalesi'ni kuşatmıştır. Bunun üzerine Romen Diyojen 50 bin kişiden oluşan ordusuyla harekete geçmiştir. Selçuklu ordusunun mevcudu ise yaklaşık 25 bin kişiydi. İki ordunun sayıları konusunda farklı rakamlar da ortaya atılmıştır. 

Malazgirt Savaşı kimler arasında oldu?

Malazgirt Savaşı, Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. Bu sırada Büyük Selçuklu Devleti'nin başında Sultan Alparslan bulunurken, Bizans İmparatorluğu'nun başında da Romen Diyojen bulunuyordu. Savaş sırasında Bizans ordusu bozguna uğradı. Diyojen yaralı olarak ele geçirildi. 

Yaralı olarak ele geçirilen Diyojen, Sultan Alparslan'ın huzuruna getirilir. İki hükümdar arasında şu diyalog geçer:

Alp Arslan: "Eğer ben senin önüne esir olarak getirilseydim ne yapardın?" 

Romanos: "Ya öldürürdüm ya da zincire vurup Konstantinopolis sokaklarında gezdirtirdim." 

Alp Arslan: "Benim vereceğim ceza çok daha ağır. Seni affediyorum, ve serbest bırakıyorum."

Malazgirt Savaşı'nın önemi nedir? 

Malazgirt Zaferi ile birlikte Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Bu sebeple 1071 yılı Anadolu Türk Tarihi'nin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Savaş sonucunda Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki gücü zayıflamış, Anadolu'da Türk beyliklerinin kurulması süreci başlamıştır. 

Malazgirt Savaşı'nın sonuçları nelerdir?

Malazgirt Savaşı, Türklerin İslam dünyası üzerindeki etkinliğini artırmasına yol açmıştır. Türklerin Anadolu'daki etkinliğinden rahatsız olan Avrupalı devletler, Türk dünyası üzerine Haçlı Seferleri düzenlemiştir. 

Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'da Türk beylikleri kurulmuştur. Böylece Osmanlı Devleti'ne varacak tarihi süreç de başlamış oldu. 

Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri şunlardır: Danişmentoğulları, Artukoğulları, Çaka Beyliği, Saltukoğulları, Mengücekoğulları.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Aşık Veysel'in kısaca hayatı, eserleri