Kavimler Göçü'nün sonuçları kısaca maddeler halinde

Kavimler Göçü'nün sonuçları nelerdir? Kavimler Göçü ne zaman olmuştur? Bu konu hakkında 6. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerinin yararlanabileceği bilgileri kısaca derledik. 

Kavimler Göçü, Avrupa'nın siyasi yapısını ciddi bir biçimde etkilemiş bir olaydır. Öyle ki, neden olduğu sonuçlar itibariyle İlk Çağ'ın sonu Orta Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. 

Asya'nın batısında bulunan Hun boyları, Çin baskısı nedeniyle Avrupa'ya göç etmeye başladılar. Hunlar Karadeniz'e doğru gelince bu bölgede yaşayan topluluklar batıya doğru göç ettiler. Göç eden bu topluluklar arasında Vandallar, Vizigotlar, Normanlar, Franklar, Lombardlar ve Anglo-Saksonlar da bulunmaktadır. 375 yılında başlayan ve yıllarca süren bu göç hareketine Kavimler Göçü adı verilmiştir.

Kavimler Göçü'nün sonuçları

Kavimler Göçü'nün sonuçlarını maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:
  • Kavimler Göçü ile birlikte göç eden toplulukları sınırları dışında tutamayan Roma İmparatorluğu, 395 yılında Doğu Roma İmparatorluğu ve Batı Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu ise 476 yılında yıkılmıştır. 
  • Avrupa'da merkezi otoritelerin yıkılması ve bunun sonucunda oluşan otorite boşluğu feodalite (derebeylik) rejiminin kurulmasına neden olmuştur. 
  • İlk Çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır. 
  • Göç eden Germen kavimleri, Avrupa'nın etnik yapısını değiştirmiş ve bugünkü Avrupa milletlerinin temelini atmıştır. 
  • Germen kavimler arasında Hristiyanlık yayılmış, kilise ve papa güç kazanmaya başlamıştır. 
  • Kavimler Göçü ile birlikte Avrupa'ya gelen Hunlar, Balamir liderliğinde Avrupa Hun Devleti'ni kurmuşlardır. Bu devlet en parlak zamanını Atilla döneminde yaşamıştır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı