Kayıtlar

Osmanlı Devleti etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Hangi Cephelerde Savaşmıştır?

Resim
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nda 9 farklı cephede savaşmıştır. Bunlardan Kafkas ve Kanal Cepheleri taarruz diğerleri ise savunma cepheleridir.  Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler şunlardır; 1-) Kafkas Cephesi: Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin topraklarında açılan ilk cephedir. Ruslara karşı açılan Kafkas Cephesi, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda toprak kazanabildiği tek cephe dir. Bu topraklar Kars, Ardahan ve Batum'dur. Rusya'da Bolşevik İhtilali çıkması üzerine yeni kurulan Sovyet Rusya yönetimi Brest-Litowsk Anlaşması ile savaştan çekilmiştir.  2-) Kanal Cephesi: İngilizlere karşı açılmıştır. İngilizlerin birtakım Arap kabilelerini de yanına almasıyla Osmanlı ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır. 3-) Irak Cephesi: İngilizler tarafından petrol yataklarını korumak için açılmıştır. Halil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kut'ül  Amare 'de büyük bir zafer kazandı. Anc

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na Neden Girdi?

Resim
Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz: 1-) Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları'ndan yeni çıkmış ve büyük toprak kayıpları yaşamıştı. Bu toprak kayıplarını telafi etmek istiyordu.  2-) Yunanistan'a verilen Ege adalarını geri almayı istiyordu. 3-) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyordu.  (Osmanlı Devleti, İngiltere'nin politikalarını değiştirmesi üzerine 19. yüzyılın sonlarından itibaren Almanya ile iyi ilişkiler kurmaya başlamıştı. Başlarda İtilaf Devletleri ile ittifak yapmak için bazı girişimlerde bulunduysa da bu girişimler kabul görmedi. Bu durum siyasi yalnızlıktan kurtulmak isteyen Osmanlı Devleti'ni Almanya'ya daha çok yakınlaştırdı.) 4-) İttihat ve Terakki yönetiminden Harbiye Nazırı Enver Paşa, Dahiliye Nazırı Talat Paşa ve Sadrazam Sait Halim Paşa'nın Alman taraftarı olmaları v e Almanya'nın savaşı kazanacağına inanmaları .   5-) Ekonomisine zarar veren kapitül

İlk Denizaltıyı Osmanlı Devleti Yaptı

Dünyadaki ilk denizaltı , 1719 yılında Osmanlı Devleti'nde yapıldı. Mimar İbrahim Efendi tarafından yapılan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki bu denizaltının ismi ' Tahtelbahir 'di. İlk defa bir sünnet şöleni sırasında halka sergilendi. TRT Haber'de yayınlanan ' Bunu Biz Yaptık ' programında ilk Osmanlı deniz altısı hakkında şu bilgiler verilmekte: Ağız kısımlarından birleştirilmiş kayıklardan oluşan denizaltı, su geçirmemesi için katranla kaplanmıştı. Batıp tekrar su yüzüne  çıkmasını sağlayan sistem ise halatlarla tekneye bağlanan ağırlıkların bırakılıp tekrar toplanmasıyla sağlanıyordu.  Teknenin dış tarafındaysa yelpazeye benzer uçlar, su altında içeridekilerin nefes almasını sağlamak amacıyla bir havalandırma sistemi oluşturuyor. Mimar İbrahim Efendi , bu sistemin gövde üzerinde çirkin gözükmesini önlemek için dışarıdaki uçların gövdeye konan kuş görünümü almasını sağlamıştı.  Seyyid Vehbi'nin Sürname-i Hümayun 'da anlattığı bu mucize buluş