Kayıtlar

birinci dünya savaşı etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Hangi Cephelerde Savaşmıştır?

Resim
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nda 9 farklı cephede savaşmıştır. Bunlardan Kafkas ve Kanal Cepheleri taarruz diğerleri ise savunma cepheleridir.  Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler şunlardır; 1-) Kafkas Cephesi: Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin topraklarında açılan ilk cephedir. Ruslara karşı açılan Kafkas Cephesi, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda toprak kazanabildiği tek cephe dir. Bu topraklar Kars, Ardahan ve Batum'dur. Rusya'da Bolşevik İhtilali çıkması üzerine yeni kurulan Sovyet Rusya yönetimi Brest-Litowsk Anlaşması ile savaştan çekilmiştir.  2-) Kanal Cephesi: İngilizlere karşı açılmıştır. İngilizlerin birtakım Arap kabilelerini de yanına almasıyla Osmanlı ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır. 3-) Irak Cephesi: İngilizler tarafından petrol yataklarını korumak için açılmıştır. Halil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kut'ül  Amare 'de büyük bir zafer kazandı. Anc

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na Neden Girdi?

Resim
Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz: 1-) Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları'ndan yeni çıkmış ve büyük toprak kayıpları yaşamıştı. Bu toprak kayıplarını telafi etmek istiyordu.  2-) Yunanistan'a verilen Ege adalarını geri almayı istiyordu. 3-) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyordu.  (Osmanlı Devleti, İngiltere'nin politikalarını değiştirmesi üzerine 19. yüzyılın sonlarından itibaren Almanya ile iyi ilişkiler kurmaya başlamıştı. Başlarda İtilaf Devletleri ile ittifak yapmak için bazı girişimlerde bulunduysa da bu girişimler kabul görmedi. Bu durum siyasi yalnızlıktan kurtulmak isteyen Osmanlı Devleti'ni Almanya'ya daha çok yakınlaştırdı.) 4-) İttihat ve Terakki yönetiminden Harbiye Nazırı Enver Paşa, Dahiliye Nazırı Talat Paşa ve Sadrazam Sait Halim Paşa'nın Alman taraftarı olmaları v e Almanya'nın savaşı kazanacağına inanmaları .   5-) Ekonomisine zarar veren kapitül

Birinci Dünya Savaşı Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Birinci Dünya Savaşı , Avusturya-Macaristan Veliahtı Ferdinand'ın Sırp bir öğrenci tarafından öldürülmesi üzerine, 28 Temmmuz 1914 'te, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilan etmesiyle başladı. Almanya , Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yanında yer aldı ve 1 Ağustos'ta Rusya 'ya, 3 Ağustos'ta da Fransa 'ya savaş açtı. Bunun üzerine İngiltere de 4 Ağustos'ta Almanya'ya savaş ilan etti.  Almanya ve Avusturya-Macaristan'ın oluşturduğu İttifak Devletleri 'ne daha sonra Osmanlı İmpatorluğu ve Bulgaristan katıldı. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu İtilaf Devletleri 'ne ise daha sonra Sırbistan, Belçika, Lüksemburg, Karadağ, Romanya, Japonya, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri katıldı. Birinci Dünya Savaşı'nın Sonuçları 1914 yılından 1918 yılına kadar süren Birinci Dünya Savaşı 'nda yaklaşık 9 milyon insan hayatını kaybetti. Bu sayıdan çok

Birinci Dünya Savaşı'ndan Sonra İmzalanan Antlaşmalar

Resim
Birinci Dünya Savaşı 'nın ardından imzalanan antlaşmalar şunlardır; Versay Antlaşması İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 28 Haziran 1919 'da imzalanmıştır. Almanya'nın sahip olduğu toprakların bir bölümü Fransa, Belçika, Litvanya, Çekoslovakya, Danimarka ve Polonya arasında paylaştırıldı. Almanya'nın Uzak Doğu'daki sömürgeleri Japonya'ya bırakıldı. Almanya'da zorunlu askerlik kaldırıldı ve ordunun en çok 100 bin kişilik olması kabul edildi. Almanya çok ağır bir savaş tazminatı ödemek zorunda kaldı. Anlaşmadaki ağır maddeler, bir süre sonra Hitler'in iktidara gelmesine ve ardından İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine yol açmıştır. Saint Germain Antlaşması İtilaf Devletleri ile Avusturya arasında 10 Eylül 1919 'da imzalandı. Avusturya, Macaristan'ın bağımsız bir devlet olmasını kabul etti. Çekoslovakya ve Yugoslavya devletleri kuruldu. Avusturya ordusunun en fazla 30 bin kişi olması kararlaş