Kayıtlar

ikinci mahmut ıslahatları etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

İkinci Mahmut Döneminde Yapılan Yenilikler Kısaca

Resim
İkinci Mahmut 1808 ila 1839 yılları arasında tahtta oturan Padişah İkinci Mahmut, pek çok yeniliğe imza atmıştır. Bu yeniliklerle Osmanlı Devleti'ni ileri bir ülke yapmayı amaç edinmiştir. Peki, İkinci Mahmut dönemi yenilikleri, ıslahatları nelerdir? Bu konu hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca hazırladık. İkinci Mahmut yenilikleri 1-) Sened-i İttifak İkinci Mahmut ile Ayanlar arasında yapılan bu sözleşme ile ilk kez padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.  2-) Askeri Alanda Yapılan Islahatlar Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu. Osmanlı tarihine "Vak'ay-ı Hayriye" olarak geçen olay sonucunda Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.  Yeniçeri Ocağı'nın yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu kuruldu. Redif birlikleri kuruldu.  İstanbul'da ilk silah fabrikası kuruldu. Harp Okulu ve Askeri Tıp Okulu açıldı.  Askeri Bando Okulu (Mızıka-yı Hümayun) kuruldu. Seraskerlik makamı kuruldu.  3-) Eğitim Alanında Yapılan Islahatlar İstanbul'da ilköğre

İkinci Mahmut'un Kısaca Hayatı

Resim
İkinci Mahmut, 20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Birinci Abdülhamit, annesi ise Nakşidil Sultan'dır. Babası Birinci Abdülhamit'i kaybettiğinde henüz 4 yaşındaydı. Bu tarihten sonra amcası Üçüncü Selim, onun eğitimi ile bizzat ilgilendi.  İkinci Mahmut 1807 yılında başlayan Kabakçı Mustafa İsyanı'nın ardından Üçüncü Selim tahttan ayrıldı. Bu sırada çıkan olaylar sonucunda Üçüncü Selim öldürüldü, Şehzade Mahmut ise son anda kurtuldu. 28 Temmuz 1808 tarihinde tahta oturmuşsa da yaşadığı bu olaydan oldukça etkilendi. İkinci Mahmut, tahta çıktığında ilgilenmesi gereken birçok sorun vardı. Bir yanda Osmanlı-Rus Savaşı, bir yanda Vahabi ve Sırp isyanları, bir yanda da Yeniçeri askerler ile Alemdar Mustafa Paşa'nın askerleri arasında yaşanan çekişme... İKİNCİ MAHMUT DÖNEMİNDE YAPILAN YENİLİKLER İkinci Mahmut, bu meseleleri hallettikten sonra büyük bir yenilik hareketine girişti: 1.) Posta teşkilatı kuruldu. 2.) İlköğretim mec