Kayıtlar

Neyzen Tevfik hayatı kısaca

Resim
Neyzen Tevfik Hiciv şairlerimizin önde gelen isimlerinden Neyzen Tevfik, 24 Mart 1879 tarihinde Bodrum'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Bodrum'da tamamladı. Daha sonra İzmir İdadisi'ne kaydoldu ancak geçirdiği sara nöbetlerinden dolayı eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bu dönemde ilk ney dersini berber Kazım Efendi'den almış, onun telkiniyle İzmir Mevlevihanesi'ne gitmeye başlamıştı. Burada çeşitli dersler aldı. İlk şiiri, "Muktebes" adlı dergide yayımlandı. 1898 yılında İstanbul'da bulunan Fethiye Medresesi'ne girdi. Bu sırada Mehmet Akif Ersoy ile tanıştı. Zamanının büyük kısmını Galata ve Yenikapı mevlevihanelerinde geçirdi. İkinci Abdülhamid idaresine karşı söylediği sözler nedeniyle gözaltına alındı. 1902 yılında Bektaşi Tekkesi'ne gitmeye başladı.  Yaklaşık 5 yıl Mısır'da kalan Neyzen Tevfik, İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesinin ardından yurda döndü. Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen şiirler kaleme ald

Ahmet Muhip Dıranas'ın kısaca hayatı ve eserleri

Resim
Ahmet Muhip Dıranas, 1909 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 1929 yılında Ankara Erkek Lisesi'nden mezun oldu.  Şiire yönelmesinde lisede öğretmenleri olan Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar 'ın önemli bir etkisi oldu. İlk şiirleri Servet-i Fünun , Resimli Uyanış ve Milli Mecmua dergilerinde yayımlandı. İki yıl öğrenim gördüğü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarıda bırakarak kütüphane memurluğu yapmak üzere İstanbul'a gitti. Bu sırada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne kaydoldu. Daha sonra  Dolmabahçe Resim ve Heykel Müzesi ve Halkevleri Kültür ve Sanat Yayınları'nda görev yaptı. 1946 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu Yayın Müdürü olarak görevlendirildi. 1957 yılında ise Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı oldu. 1966 yılında İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başladı. Ahmet Muhip Dıranas, 21 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da hayata gözlerini yumdu.  Edebi kişiliği Ahmet Muhip, şiirde ses ve biçime ö

Behçet Kemal Çağlar'ın kısaca hayatı

Resim
Behçet Kemal Çağlar Cumhuriyet döneminin önde gelen şairlerinden Behçet Kemal Çağlar, 23 Temmuz 1908 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. "Kemal" ismi "Vatan Şairi" olarak anılan Namık Kemal 'e izafen verilmiştir. 1929 yılında Zonguldak Maden Mühendisliği Okulunu bitirdikten sonra Fransa'ya giderek stajını tamamladı. Yurda dönünce  Ankara Maden Tarama Enstitüsü'nda çalışmaya başladı 1935 yılında Halkevlerinde müfettişlik yapmaya başladı. Görevi dolayısıyla yurdun dört bir tarafını dolaşan Behçet Kemal, bu vesileyle halk şiirini yakından tanıma fırsatını yakalamıştır. "Ankaralı Aşık Ömer" mahlasıyla aşık tarzı şiirler kaleme almıştır. Faruk Nafiz Çamlıbel 'le birlikte Onuncu Yıl Marşı'nı yazdı. 1941 yılında Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 1949 yılında milletvekilliğinden istifa etti. Aynı yıl "Şadırvan" adında bir dergi çıkardı. Bir dönem Robert Koleji'nde öğretmenlik yaptı.  Behçet Kemal Ça

Frigyalılar (Frigler) hakkında kısaca bilgi (Maddeler halinde)

Resim
Frigyalılar hakkında maddeler halinde kısaca bilgi.  Frigyalılar, boğazlar üzerinden Anadolu'ya gelmiş ve Sakarya vadisine yerleşmişlerdir.  Friglerin başkenti Polatlı yakınlarında bulunan Gordion şehridir.  Kral Gordios tarafından kurulmuşlardır. Ondan sonra gelen krallara Midas ya da Gordios unvanı verilmiştir.  Başlangıçta Hititler 'e bağlı olan Frigyalılar, daha sonra Hitit hakimiyetine son vererek bağımsızlıklarını kazanmışlardır.  En güçlü dönemini Kral Gordios'un oğlu Midas döneminde yaşamışlardır. Bu dönemde ülkenin sınırları genişlemiştir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Bu faaliyetlerini korumak için sert kanunlar da yürürlüğe sokmuşlardır. Örneğin, haksız yere bir saban kırmanın ya da öküz öldürmenin cezası ölümdü.  Friglerin en önemli tanrıçaları Kibele olarak adlandırılan toprak ve bereket tanrıçasıdır. Görülmektedir ki, tarıma olan ilgileri dini inanışlarını da şekillendirmiştir.  Hayvancılığa önem vermişler ve bunun sonucund

Tarık Buğra'nın kısaca hayatı ve eserleri

Resim
Tarık Buğra kimdir? Tarık Buğra'nın eserleri nelerdir? İşte Tarık Buğra'nın kısaca hayatı ve eserleri. Tarık Buğra hayatı kısaca Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Tarık Buğra, 2 Eylül 1918 tarihinde Akşehir'de, Mehmet Nazım Bey ve Nazike Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Akşehir'de tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesi'ne kaydoldu. Burada yaklaşık iki yıl öğrenim gören Buğra, okulun yatılı kısmının kapatılması üzerine Konya Lisesi'nde öğrenimini sürdürdü.  Liseden mezun olmasının ardından üniversite eğitimi için önce İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, daha sonra da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kaydoldu. Ancak her iki okuldan da mezun olamadı. İstanbul'da bulunduğu sırada Yahya Kemal Beyatlı , Nurullah Ataç ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazarlarla tanışma fırsatı yakaladı.  1948 yılında "Oğlumuz" adlı hikayesi, Yunus Nadi Hikaye Yarışması'nda ikincilik ödülüne layık

TÜİK nedir? Ne iş yapar? (Kısaca)

Resim
Açılımı "Türkiye İstatistik Kurumu" olan TÜİK , Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kurumdur.  TÜİK, devletin belirlediği bir program doğrultusunda istatistiksel faaliyetleri yürüten bir kurumdur.  NE ZAMAN KURULDU? TÜİK'in kökeni, 1891 yılında kurulan Merkezi İstatistik Encümeni kurumuna dayanmaktadır. Cumhuriyetin ilandan sonra 1926 yılında Merkezi İstatistik Dairesi adını alarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 1927 yılında Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı gerçekleştirildi. 1945 yılına gelindiğinde kurumun adı İstatistik Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. 1952 yılında adı İstatistik Umum Müdürlüğü olarak değiştirilmişse de, 1960 yılında tekrardan İstatistik Genel Müdürlüğü adını almıştır.  2005 yılında ise kurumun adı Türkiye İstatistik Kurumu olarak belirlenmiştir. Kurumun merkezi Ankara'dadır ve 26 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.  TÜİK BAŞKANI KİMDİR? 2019 yılı itibarıyla kurumun başında Yinal Yağan bulunmaktadır.  TÜİK'İN G

Cahit Zarifoğlu kimdir? Hayatı (Kısaca)

Resim
Cahit Zarifoğlu Cahit Zarifoğlu kimdir? Özellikle "İşaret Çocukları" ve "Yedi Güzel Adam" eserleriyle bilinen Cahit Zarifoğlu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Cahit Zarifoğlu kimdir? Cahit Zarifoğlu, 1940 yılında Ankara'da dünyaya gözlerini açtı. Babasının görevi nedeniyle öğrenimini farklı okullarda sürdürmek zorunda kaldı. İlköğrenimini Siverek'te, ortaöğrenimini ise Kahramanmaraş'ta tamamladı. Lisede öğrenim gördüğü sırada edebiyata ilgi duyan Zarifoğlu, okuldan arkadaşlarıyla birlikte "Hamle" adında okul dergisi çıkardı. Öte yandan Kahramanmaraş'ta yayın yapan bazı yerel gazetelerin sanat sayfalarını hazırladı.  Lise öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniveristesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kaydoldu. Bu sırada Necip Fazıl Kısakürek ve  Sezai Karakoç 'la tanıştı. Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra özel bir lisede Almanca öğretmenliği yaptı. Daha sonra ise TRT'de çevirmen ol