Osmanlı Devleti Lale Devri Özet


Osmanlı tarihinde, 1718'de Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması'ndan 1730'daki Patrona Halil İsyanı'na kadar geçen döneme Lale Devri denilmiştir. 12 süren Lale Devri'nin padişahı Üçüncü Ahmet, sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır.

LALE DEVRİ'NDE YAPILAN YENİLİKLER MADDELER HALİNDE

Bu dönemde bilim, teknoloji, düşünce ve sanat alanında önemli yeniliklere imza atıldı. Lale Devri'nde yapılan yenilikler maddeler halinde şunlardır:

  • İngiltere (Londra), Fransa (Paris), Rusya (Moskova) ve Avusturya (Viyana) gibi Avrupa devletlerinde ilk kez geçici elçilikler açıldı. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın önemli merkezlerinde geçici elçilikler açmasındaki en önemli sebep Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmekti.
  • İbrahim Müteferrika, 1727 yılında, Mehmed Said Efendi'nin yardımıyla ilk Türk matbaasını kurdu. İbrahim Müteferrika'nın evinde kurulan bu matbaada dini kitaplar haricinde birçok kitap basıldı. İlk basılan kitap 'Vankulu Lügati' adlı sözlüktür.
  • Şair Nedim'in başkanlığında Doğu ve Batı dillerinden tercümeler yapan Türcüme Heyeti kuruldu. Heyette Yanyalı Esad Efendi ve Mehmed Said Efendi gibi isimler de vardı.
  • İstanbul'da yeniçerilerden oluşturulan ilk itfaiye teşkilatı olan Tulumbacı Ocağı kuruldu.
  • Çiçek hastalığı için ilk defa aşı uygulanmıştır.
  • Çok sayıda cami, medrese, saray, çeşme, köşk inşa edildi. Yalova'da kağıt fabrikası, İstanbul'da ise çini fabrikası ve kumaş fabrikası açıldı.
PATRONA HALİL İSYANI

Lale Devri'nde yapılan eğlenceler ve harcamalar halkın tepkisini çekiyordu. Bunun yanında İran'la yapılan savaşta başarısız sonuç alınması üzerine -1730 yılında- Patrona Halil İsyanı patlak verdi. İsyan sonucunda Üçüncü Ahmet tahttan indirildi, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ise idam edildi.

Yorumlar

Yorum Gönder