Osmanlı Devleti Lale Devri Özet


Osmanlı tarihinde, 1718'de Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması'ndan 1730'daki Patrona Halil İsyanı'na kadar geçen dönem "Lale Devri" olarak adlandırılmıştır. 

12 yıl süren Lale Devri'nde tahtta Üçüncü Ahmet oturuyorken, sadrazamlık makamında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa bulunuyordu. 

LALE DEVRİ'NDE YAPILAN YENİLİKLER MADDELER HALİNDE

Lale Devri'nde yapılan yenilikler maddeler halinde şunlardır:
  • Avrupa'nın önemli merkezlerinde ilk kez geçici elçilikler açıldı. Geçici elçiliklerin açıldığı yerler şunlardı: Londra, Paris, Moskova ve Viyana. Bu girişimin amacı Avrupa'daki bilimsel ve sosyal gelişmeleri yakından takip etmekti. 
  • Mehmet Said Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727 yılında ilk Türk matbaası kuruldu. Bu, Avrupa'dan alınan ilk teknik yenilik olarak kayda geçti. Matbaada ilk basılan eser Vankulu Lügati adlı sözlüktür. 
  • Yalova'da kağıt fabrikası, İstanbul'da ise kumaş ve çini fabrikaları açıldı. 
  • İstanbul'da yeniçerilerden oluşan bir itfaiye örgütü (Tulumbacı Ocağı) kuruldu. 
  • Çiçek hastalığı için ilk kez aşı bulunmuş ve uygulanmıştır. 
  • Şair Nedim'in başkanlığında aralarında Yanyalı Esad Efendi ve Mehmet Sait Efendi'nin de bulunduğu Tercüme Heyeti kuruldu. Burada, Doğu ve Batı dillerinden tercümeler yapılmıştır. 

LALE DEVRİNİ BİTİREN OLAY: PATRONA HALİL İSYANI

Lale Devri'nde yapılan eğlenceler ve harcamalar halkın tepkisini çekiyordu. Bunun yanında İran'la yapılan savaşta başarısız sonuç alınması üzerine -1730 yılında- Patrona Halil İsyanı patlak verdi. İsyan sonucunda Üçüncü Ahmet tahttan indirildi, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ise idam edildi.

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı