İlk Çağ Uygarlıkları nelerdir? Kısa bilgi


1-) ANADOLU UYGARLIKLARI
  1. Hititler: Hattuşaş (Boğazköy) merkezli kurulmuştur. 
  2. Frigyalılar: Ankara ve çevresinde kurulmuştur. Merkezleri Gordion'dur.
  3. Lidyalılar: Gediz ve Küçük Menderes arasında arasında yaşamışlardır. Merkezleri bugünkü Manisa Salihli yakınlarındaki Sardes'tir.
  4. İyonyalılar: İzmir ile Büyük Menderes'in arasında kalan bölgeye yerleşmişlerdir. Şehir devletleri halinde yaşamıştır.
  5. Urartular: Tuşpa (Van) merkezli Doğu Anadolu'da kurulmuştur.
2-) MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI
  1. Sümerler: Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Tarihte yazıyı ilk kullanan uygarlıktır.
  2. Akadlar: Tarihte bilinen ilk merkezi devlet ve ilk imparatorluktur. Yine ilk düzenli orduyu kuran uygarlıktır.
  3. Babiller: Babil'de kurulmuştur. En önemli hükümdarı Hammurabi'dir.
  4. Asurlular: Güneydoğu Anadolu'da kurulmuş ve sınırları zamanla Mısır'a kadar genişlemiştir. Anadolu'nun yazı ile tanışmasında rol oynamışlardır.
  5. Elamlılar
3-) MISIR UYGARLIĞI: Kuzeydoğu Afrika'da Nil Nehri havzasında kurulmuştur. Persler tarafından yıkılmışlardır. 'Firavun' adı verilen krallar tarafından yönetiliyordu. 

4-) HİNT UYGARLIĞI: Kast sistemi hüküm sürmüştür. Bu durum, Hindistan'ın millet olmasının önündeki en büyük engel olmuştur.

5-) ÇİN UYGARLIĞI: Pusula, barut, matbaa ve kağıdı icat etmişlerdir.

6-) YUNAN UYGARLIĞI: Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Bu durum siyasal birliğin kurulmasını zorlaştırmıştır.

7-) FENİKE UYGARLIĞI: Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Denizcilik faaliyetlerine önem vermişlerdir. Fenike alfabesi, tarihteki ilk alfabedir. 

8-) İBRANİ UYGARLIĞI: Tek tanrı inancına sahip uygarlıktır. 

9-) ROMA UYGARLIĞI: İtalya'da Latinler tarafından kurulmuştur. Üç dönem yaşanmıştır: Krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemleri. 

10-) İRAN UYGARLIĞI: Bu uygarlığı, Medler ve Persler oluşturur. Zerdüştlük'e inanmışlardır.

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı