Truman Doktrini nedir, amacı nedir? Kısaca


Truman Doktrini nedir? Truman Doktrini'nin amacı nedir? Truman Doktrini Türkiye'yi nasıl etkilemiştir? Truman Doktrini hakkında kısaca bilgi. 

Truman Doktrini nedir?

Truman Doktrini, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Sovyet tehdidine karşı
ilan edilmiştir. 1947 yılında dönemin ABD Başkanı Harry Truman tarafından ilan edilmiştir. Bu doktrinin ilan edilmesiyle birlikte ABD, o güne kadar uyguladığı politikayı terk etmiş ve dünya siyasetinde aktif olarak rol üstlenmeye başlamıştır.

Truman Doktrini'nin amacı nedir?

ABD ve Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nda ortak düşmana karşı müttefiklik yapmışlar ve bu savaştan zaferle ayrılmışlardı. İkinci Dünya Savaşı, dünyadaki güç dengelerinde önemli değişiklikler getirdi. Daha önce güç merkezleri çok çeşitliyken (İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya vs.) artık sadece iki merkez ön plana çıkıyordu: ABD ve Sovyetler Birliği. Müttefiklik yapmış olmalarına karşın iki ülkenin siyasi yapıları oldukça farklıydı ve bunun bir süre sonra su yüzüne çıkmaması imkansızdı. 

Truman Doktrini Türkiye'yi nasıl etkilemiştir?

İngiliz birlikleri Yunanistan'dan çekilince aşırı solcu iktidar yönetimi ele geçirdi. Bu durum, Sovyetlerin etki alanının genişlemesi demekti ve ABD'li yöneticileri oldukça tedirgin ediyordu. Ayrıca Sovyet etki alanının Yunanistan'a doğru genişlemesi yakın bir zamanda Türkiye'yi de tehdit edebilirdi. 

ABD yönetimi bu duruma daha fazla sessiz kalmadı. Monroe Doktrini'ni terk ederek "komünist tehlike altında" olduğunu düşündüğü Türkiye ve Yunanistan'a yardım yapma kararı aldı. 

ABD Başkanı Truman, 12 Mart 1947 tarihinde Kongre'den Türkiye ve Yunanistan'a 400 milyon dolarlık askeri yardım yapma yetkisi verilmesini istedi. Truman'ın bu isteği Kongre tarafından kabul edildi ve 22 Mayıs 1947 tarihinde yardım programı başlatıldı. Bu yardımın 100 milyonu Türkiye'ye, 300 milyonu ise Yunanistan'a veriliyordu. 

Truman Doktrini, ABD ile Sovyetler Birliği arasında yaşanacak ve "Soğuk Savaş" olarak adlandırılacak olan dönemin işaret fişeğini de yakıyordu. 

Truman Doktrini'nin ardından 1948 yılında Marshall Planı yürürlüğe girmiştir. Marshall Planı, Truman Doktrini'nin devamı niteliğindedir. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Platon'un Kısaca Hayatı