Kayıtlar

Haçlı Seferleri nedenleri ve sonuçları kısaca maddeler halinde

Resim
Haçlı Seferleri nedir? Haçlı Seferleri nedenleri ve sonuçları nelerdir? Haçlı Seferleri kaç yıl sürdü? Haçlı Seferleri kimler arasında oldu? İşte Haçlı Seferleri hakkında kısaca bilinmesi gerekenler... Haçlı Seferleri nedir? Haçlı Seferleri , 1096 ile 1272 yılları arasında Avrupalı Katolik Hristiyanların Müslümanların elinde bulunan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere verilen isimdir. Katolik kilisesinin kışkırtması sonucu Avrupalılar, İslam dünyası üzerine sekiz defa Haçlı Seferleri düzenlenmiştir. Haçlı Seferlerinin nedenleri ve sonuçlarını kısaca maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz... Haçlı Seferleri nedenleri Haçlı Seferleri dini nedenleri Hristiyanların, kutsal kabul ettikleri ve Müslümanların egemenliğinde olan Kudüs 'ü geri almak istemesi İlk olarak Fransa'da ortaya çıkan Kluni tarikatı nın Hristiyanları kışkırtması Din adamlarının etkilerini artırmak istemesi Katolik ve Ortodoks mezheplerini tek çatı altında birleştirme amacı Haçlı Sefer

Elon Musk hayatı kısaca

Resim
Elon Musk, 28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika'da hayata gözlerini açtı. Küçük yaşlardan itibaren kendi kendine kodlamayı öğrenen Musk, henüz 12 yaşındayken geliştirdiği "Blastar" adlı oyunun satışını gerçekleştirdi. 17 yaşına geldiğinde Güney Afrika'dan ayrılarak Kanada'ya gitti. Burada kısa bir süre Queen's Üniversitesi 'nde eğitim gördükten sonra ABD'ye gitti. Pensilvanya Üniversitesi 'nde ekonomi ve fizik alanlarında lisans diploması aldı. Stanford Üniversitesi'nde doktoraya başlayan Elon Musk, daha sonra Zip2 projesini hayata geçirmek için okulu bıraktı. Çevirimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2'yi 307 milyon dolar nakit, 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında sattı. 1999 yılında X.com'u kurdu. Ertesi yıl Confinity'i de dahil ederek çevirimiçi ödeme sistemi Paypa l'ı oluşturdu. 2002 yılında Paypal'ı 1,5 milyar dolar karşılığında sattı. Aynı yıl SpaceX adlı şirketi kurdu. Tesla Motors' un ortak kurucular

Neyzen Tevfik hayatı kısaca

Resim
Neyzen Tevfik Hiciv şairlerimizin önde gelen isimlerinden Neyzen Tevfik, 24 Mart 1879 tarihinde Bodrum'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Bodrum'da tamamladı. Daha sonra İzmir İdadisi'ne kaydoldu ancak geçirdiği sara nöbetlerinden dolayı eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bu dönemde ilk ney dersini berber Kazım Efendi'den almış, onun telkiniyle İzmir Mevlevihanesi'ne gitmeye başlamıştı. Burada çeşitli dersler aldı. İlk şiiri, "Muktebes" adlı dergide yayımlandı. 1898 yılında İstanbul'da bulunan Fethiye Medresesi'ne girdi. Bu sırada Mehmet Akif Ersoy ile tanıştı. Zamanının büyük kısmını Galata ve Yenikapı mevlevihanelerinde geçirdi. İkinci Abdülhamid idaresine karşı söylediği sözler nedeniyle gözaltına alındı. 1902 yılında Bektaşi Tekkesi'ne gitmeye başladı.  Yaklaşık 5 yıl Mısır'da kalan Neyzen Tevfik, İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesinin ardından yurda döndü. Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen şiirler kaleme ald

Ahmet Muhip Dıranas'ın kısaca hayatı ve eserleri

Resim
Ahmet Muhip Dıranas, 1909 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 1929 yılında Ankara Erkek Lisesi'nden mezun oldu.  Şiire yönelmesinde lisede öğretmenleri olan Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar 'ın önemli bir etkisi oldu. İlk şiirleri Servet-i Fünun , Resimli Uyanış ve Milli Mecmua dergilerinde yayımlandı. İki yıl öğrenim gördüğü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarıda bırakarak kütüphane memurluğu yapmak üzere İstanbul'a gitti. Bu sırada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne kaydoldu. Daha sonra  Dolmabahçe Resim ve Heykel Müzesi ve Halkevleri Kültür ve Sanat Yayınları'nda görev yaptı. 1946 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu Yayın Müdürü olarak görevlendirildi. 1957 yılında ise Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı oldu. 1966 yılında İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başladı. Ahmet Muhip Dıranas, 21 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da hayata gözlerini yumdu.  Edebi kişiliği Ahmet Muhip, şiirde ses ve biçime ö

Behçet Kemal Çağlar'ın kısaca hayatı

Resim
Behçet Kemal Çağlar Cumhuriyet döneminin önde gelen şairlerinden Behçet Kemal Çağlar, 23 Temmuz 1908 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. "Kemal" ismi "Vatan Şairi" olarak anılan Namık Kemal 'e izafen verilmiştir. 1929 yılında Zonguldak Maden Mühendisliği Okulunu bitirdikten sonra Fransa'ya giderek stajını tamamladı. Yurda dönünce  Ankara Maden Tarama Enstitüsü'nda çalışmaya başladı 1935 yılında Halkevlerinde müfettişlik yapmaya başladı. Görevi dolayısıyla yurdun dört bir tarafını dolaşan Behçet Kemal, bu vesileyle halk şiirini yakından tanıma fırsatını yakalamıştır. "Ankaralı Aşık Ömer" mahlasıyla aşık tarzı şiirler kaleme almıştır. Faruk Nafiz Çamlıbel 'le birlikte Onuncu Yıl Marşı'nı yazdı. 1941 yılında Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 1949 yılında milletvekilliğinden istifa etti. Aynı yıl "Şadırvan" adında bir dergi çıkardı. Bir dönem Robert Koleji'nde öğretmenlik yaptı.  Behçet Kemal Ça

Frigyalılar (Frigler) hakkında kısaca bilgi (Maddeler halinde)

Resim
Frigyalılar hakkında maddeler halinde kısaca bilgi.  Frigyalılar, boğazlar üzerinden Anadolu'ya gelmiş ve Sakarya vadisine yerleşmişlerdir.  Friglerin başkenti Polatlı yakınlarında bulunan Gordion şehridir.  Kral Gordios tarafından kurulmuşlardır. Ondan sonra gelen krallara Midas ya da Gordios unvanı verilmiştir.  Başlangıçta Hititler 'e bağlı olan Frigyalılar, daha sonra Hitit hakimiyetine son vererek bağımsızlıklarını kazanmışlardır.  En güçlü dönemini Kral Gordios'un oğlu Midas döneminde yaşamışlardır. Bu dönemde ülkenin sınırları genişlemiştir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Bu faaliyetlerini korumak için sert kanunlar da yürürlüğe sokmuşlardır. Örneğin, haksız yere bir saban kırmanın ya da öküz öldürmenin cezası ölümdü.  Friglerin en önemli tanrıçaları Kibele olarak adlandırılan toprak ve bereket tanrıçasıdır. Görülmektedir ki, tarıma olan ilgileri dini inanışlarını da şekillendirmiştir.  Hayvancılığa önem vermişler ve bunun sonucund

Tarık Buğra'nın kısaca hayatı ve eserleri

Resim
Tarık Buğra kimdir? Tarık Buğra'nın eserleri nelerdir? İşte Tarık Buğra'nın kısaca hayatı ve eserleri. Tarık Buğra hayatı kısaca Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Tarık Buğra, 2 Eylül 1918 tarihinde Akşehir'de, Mehmet Nazım Bey ve Nazike Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Akşehir'de tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesi'ne kaydoldu. Burada yaklaşık iki yıl öğrenim gören Buğra, okulun yatılı kısmının kapatılması üzerine Konya Lisesi'nde öğrenimini sürdürdü.  Liseden mezun olmasının ardından üniversite eğitimi için önce İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, daha sonra da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kaydoldu. Ancak her iki okuldan da mezun olamadı. İstanbul'da bulunduğu sırada Yahya Kemal Beyatlı , Nurullah Ataç ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazarlarla tanışma fırsatı yakaladı.  1948 yılında "Oğlumuz" adlı hikayesi, Yunus Nadi Hikaye Yarışması'nda ikincilik ödülüne layık